Kinas ambassadör hotar svenska myndigheter och enskilda personer i ny intervju med Sveriges Radio

När det tidigare denna månad blev känt att Svenska PEN tilldelar Gui Minhai årets Tucholskypris, blev reaktionen från Kina stark. Den kinesiska ambassaden publicerade ett pressmeddelande på sin hemsida där man hotade med konsekvenser för Svenska PEN, om organisationen inte drar tillbaka utnämningen och ställer in prisceremonin som äger rum i dag.

Reaktionen över hotet blev stark också från svenskt håll. Utrikesminister Ann Linde uttalade sig och flera medier uppmärksammade Kinas hotfulla ton. Jag kommenterade även pressmeddelandet för tidningen Journalisten.

Sedan dess verkar den kinesiska ambassaden ha tagit bort pressmeddelandet från sin hemsida. Dock har man ersatt det med en mycket längre och ännu mer aggressiv text, där hot utfärdas inte bara till Svenska PEN utan även mot våra myndigheter, då Sveriges kulturminister kommer delta vid prisceremonin.

Texten är en transkribering av en intervju som Sveriges Radio nyligen gjort med Kinas ambassadör. Det är i sig häpnadsväckande att ambassaden lägger ut denna intervju på sin hemsida innan Sveriges Radio publicerar den. Syftet är att utfärda hot dagen innan själva ceremonin är därför tydligt.

Det är inte sannolikt att ambassaden räknar med att ceremonin ska ställas in. Ändå vill ambassadören skrämma de som har med saken att göra. Sannolikt dels för att skrämma folk att närvara vid prisutdelningen, dels för att visa sin chefer att han å kommunistpartiets vägnar sätter press på svenska myndigheter och organisationer och medier över Gui Minhai.

Intervjun är som sagt lång, och tonen mer hotfull än tidigare. Ambassadören börjar rentav munhuggas med journalisten över frågor som rättvisa och förtroende. Texten publicerades sent i går på ambassadens hemsida med den fantastiska rubriken ”Ambassador Gui Congyou Refutes Lies of Swedish Media About the Case of Gui Minhai”.

Texten är så nedlåtande att den bäst görs rättvisa genom att citera utvalda delar. Jag väljer därför ut några stycken som är särskilt värda att uppmärksamma. Vi kan börja med de hot som framförs till svenska myndigheter, civilsamhälle samt enskilda om än inte namngivna personer (utvalda delar i fetstil av mig):

Q: Svenska PEN is most likely to give the award to Gui Minhai, and the Swedish Minister for Culture will attend the awarding ceremony. What is your comment on the Swedish Government supporting awarding Gui Minhai?

Ambassador Gui: China resolutely oppose Svenska PEN awarding a criminal and lie-fabricator. It will be the same as promoting “freedom of lies”, and we firmly oppose that. We oppose even more resolutely any Swedish government officials attending the awarding ceremony. It will bring serious negative impacts on our bilateral friendly cooperation and normal exchanges. We will surely take countermeasures.

Q: Could you please specify what countermeasures the Chinese side will take? People will be very interested.

Ambassador Gui: We urge Svenska PEN to cancel the award to Gui Minhai immediately, and the Swedish government officials not to attend the awarding ceremony. If they ignore the strong oppositions from the Chinese side and go ahead anyway, we will have to take measures. Some people in Sweden shouldn’t expect to feel at ease after hurting the feelings of the Chinese people and the interests of the Chinese side.

Q: I think the awarding will happen. Could you please specify the countermeasures from the Chinese side?

Ambassador Gui: You will see. We ask Svenska PEN to show some basic respect for China and the 1.4 billion Chinese people and stop the wrong actions before it’s too late. Let’s wait and see.

(…)

Q: How soon can we see the consequences of the award by Svenska PEN to Gui Minhai?

Ambassador Gui: As an old Chinese saying goes, “Good deeds are rewarded with good results, and wrong deeds are punished by bad consequences”. Some people in Sweden insisted on lying and doing wrong deeds on this case, and they are already suffering from the consequences.

Q: Can you be more specific about the consequences? People are worried to hear such words as “consequences”.

Ambassador Gui: First the image of Sweden among the 1.4 billion Chinese people will be damaged. Second, normal exchanges and cooperation will be seriously hindered. You are smart enough to know what I mean by “consequences”.

I ovanstående stycke utfärdar alltså Kinas högsta politiska representant i Sverige hot mot svenska myndigheter, i syfte att stoppa en ministers deltagande vid en prisceremoni.

Som jag nämnde i Expressen TV tidigare i dag, så kan man ju fråga sig vad som skulle hända om den svenska ambassadören hotade kinesiska myndigheter på liknande vis. Han skulle givetvis åka ut med huvudet före, samtidigt som fler svenska diplomater och företag också skulle drabbas av repressalier.

Något liknande sker inte när Kina hotar oss, vilket givetvis innebär att hoten inte bara fortsätter utan även trappas upp. Som jag vidare nämnde i en text i Expressen i dag, så skulle reaktionen sannolikt bli större om de exempelvis var den ryska ambassadören som hotade svenska myndigheter på samma vis över en författare som fängslats av Moskva. Men Kina kommer alltid undan.

Särskilt allvarligt är givetvis snacket om att ”vissa personer” som har med prisutdelningen att göra inte ska kunna känna sig säkra. Detta är ett rakt hot som saknar motstycke även i ambassadens tidigare aggressiva uttalanden.

Vidare säger ambassadören att ”vissa personer” i Sverige som insisterat på att ”ljuga och göra fel” i fallet med Gui Minhai, redan lider av konsekvenser för detta. Han torde där syfta på mig, som 2016 svartlistades från Kina då alla mina ägodelar och hela mitt liv fanns i Peking.

Ett första steg är alltså att personer som har med denna prisutdelning att göra kan förvänta sig svårigheter att få visum eller på andra vis tillgång till Kina. Vad ett andra steg skulle innebära kan vi bara spekulera i. Men det är värt att uppmärksamma hur den kinesiska regimen vid flera tillfällen använt våld och andra smutsiga metoder för att sänka även utländska meningsmotståndare.

Hoten om försämring av ”bilaterala relationer” och utbyte med Sverige är förstås av mer generell karaktär, och kan främst tänkas gälla ekonomiska angelägenheter. Icke desto mindre så skulle denna form av hot skapa mycket rabalder och ramaskri om de utfärdades av andra diktaturer – detsamma måste även gälla Kina.

Låt oss sedan titta närmare på några av de skamlösa lögner som ambassadören hänger sig åt under intervjun. Återigen min fetstil av delar som är särskilt värda att uppmärksammas:

Q: If it is really like what you said, why can’t we meet him? Why is he not allowed to tell the truth to the Swedish public through Swedish media?

Ambassador Gui: You should not make wild speculations if you do not know what really happened. Last year, I met with colleagues from the Swedish Foreign Ministry for over 40 times on the Gui Minhai case. I informed the Swedish side of the truth of the case. There is no such thing as not allowing the Swedish side to make consular visits to Gui Minhai. We conveyed every request of the Swedish side accurately to Gui Minhai, but he does not want to meet anyone from the Swedish side.

(…)

Q: Lie-fabricators are the last thing we Swedish journalists want to be, we all want to be “truth spreaders”. I have a proposal, is it possible for you to help me visit Gui Minhai. Let me talk with him directly so that I can tell the truth to Swedish public.

Ambassador Gui: I am not saying that all Swedish media outlets are lie-fabricators, but the claims by some Swedish media, cultural figures and politicians are lies. There are many Swedish journalists that have a strong sense of responsibility and professionalism, whom I also conversed with. I am sure you are not a lie-fabricator. Whenever the Swedish Foreign Ministry raises a request of consular or another doctor visit, we immediately inform Gui Minhai himself, but every time he replies he does not want to meet anyone from the Swedish side.

Q: I find it very hard to believe.

Ambassador Gui: If you do not believe Gui Minhai or me, who do you believe? Only yourself? The fact that Svenska PEN insists on issuing the award to Gui Minhai shows that they are too obsessed with what they believe. They do not believe anyone or any truth. They only believe in the lies they made for themselves. It is really pathetic.

Q: I do not want to be makers or spreaders of lies. Could you help me meet Gui Minhai?

Ambassador Gui: We will convey your idea to Gui Minhai, but I believe he will definitely decline.

Q: Can I call him?

Ambassador Gui: In February 2018, at the request of Gui Minhai himself, the Chinese authorities handling the case agreed to arrange an interview with media for Gui Minhai to speak about the truth of the case, where he explained all his positions clearly. He does not want to meet anyone from the Swedish side, because he feels he has been manipulated by a force in Sweden, and he realized he is a victim of this force. We once again urge these people not to politically manipulate the Gui Minhai case. You are harming Gui Minhai, but we are trying to save him. Gui Minhai will live his life well.

Q: Can I trust you?

Ambassador Gui: Am I not worthy of your trust?

För majoriteten av InBeijings läsare behöver jag inte förklara varför ovanstående påståenden är lögner. Det är dock värt att notera hur ambassadören upprepade gånger insisterar på att Gui Minhai meddelas varje förfrågan från svenskt håll, men avfärdar dem kategoriskt.

Han går vidare ett steg längre genom att säga att ”ni” skadar Gui Minhai, medan ”vi” försöker rädda honom. Detta varvas sedan med en idelig svartmålning av såväl svenska medier och organisationer som Gui Minhai själv.

Bland de trötta anklagelserna nämns att Gui Minhai ska ha begått brott både i Kina och Sverige som inte ens är relaterade till hans förlagsverksamhet. Man framhåller även att yttrandefrihet gäller i Kina, men bara om man talar sanning(!)

I en ännu värre logisk tvist noterar ambassadör Gui Congyou att nobelkommittén på förhand kontaktar pristagare innan utnämningarna offentliggörs. Att Svenska PEN på förhand inte kontaktat Gui Minhai tas nu som bevis för att man inte respekterar honom samt att priset delas ut för egna syfte – men hur kontaktar man egentligen någon som suttit inlåst i fyra år utan rättegång?!

Ambassadören fortsätter att vid en en dryg handfull tillfällen neka den ihärdiga journalistens förfrågningar om att få kontakta Gui Minhai. Texten på ambassadens hemsida avslutas sedan med en även för Kina sällsynt självgod och paragraf:

SR journalist said, I’d like to thank the Ambassador for the interview. Before coming, I planned a short interview for about 10 minutes. But feeling the openness and candidness of you, I asked more questions. The proposal to call Gui Minhai is something I thought of during our conversation. It is not from SR. I did not want to appear aggressive during the interview. Thank you again Mr. Ambassador.

Ambassador Gui said, I hope you will be a spreader of truth. We can talk at any time.

Intervjun kan ses dels som en helt ny nivå av hotfull retorik, dels som ett nytt lågvattenmärke vad gäller logiska motsättningar och egensmicker. Samt förstås lögner.

Kan detta nya extrema uttalande utgöra ett paradigmskifte i relationen till Kina, där svenska medier och myndigheter slutligen förstår hur pass allvarligt Kinas beteende egentligen är?

De inledande reaktionerna tyder nästan på det. Se nedan några länkar som innefattar uttalanden av bland andra statsminister Stefan Löfven:

Statsminister Stefan Löfven (S): Vi tänker inte falla för den här typen av hot” (SVT)
SVT Nyheter erfar: Kinas ambassadör uppkallad till UD 40 gånger” (SVT)
Amanda Lind trotsar Kina – ska dela ut priset” (Expressen)
Rena rama maffiaspråket när Kina hotar svenskar” (Expressen)

Om en dryg timme påbörjas prisceremonin i Stockholm där Gui Minhai i sin frånvaro tilldelas 2019 års Tucholskypris. Givetvis kommer jag här på InBeijing nära följa hur Kinas hotfulla retorik omsätts i praktiken efter evenemangets slut.