Oroväckande upptrappning av våldet i Hongkong denna helg

Förra veckan skrev jag här på InBeijing om hur Hongkongs myndigheter förbjudit den kända aktivisten Joshua Wong att ställa upp i stadens lokalval senare denna månad. Jag framhöll också hur beslutet sannolikt kommer ge motsatt effekt genom att öka motsättningarna och våldet, snarare än att lugna ner situationen.

Under helgen har vi mycket riktigt också kunnat se hur våldsamheterna trappats upp ytterligare i Hongkong. Sambandet mellan våldet och Wongs förbud underströks under gårdagen bland av South China Morning Post:

The first half of the weekend since the government’s controversial decision to disqualify populist candidate Joshua Wong Chi-fung from running in the district council elections ended in chaos and violence.

A change of tactics by police and the government failed to break the stalemate as Hong Kong’s festering social unrest entered its 22nd week with no solution in sight.

Manipulering av valprocesser och ökad aggressivitet från polisens håll har alltså en provocerande snarare än en skrämmande effekt på stadens målmedvetna aktivister. Den onda spiralen har under helgen bland annat resulterat i följande:

* Arga demonstranter vandaliserade för första gången den kinesiska nyhetsbyrån Xinhuas kontor i Hongkong. Rutor slogs sönder, graffiti sprejades på väggarna och en brand startade i lobbyn medan personal fortfarande fanns kvar i byggnaden. Närvarande beskrev kontoret som ”en krigszon” under attacken.

* Ett slagsmål med kniv vid ett shoppingcenter resulterade i en handfull skadade, varav två uppges vara i kritiskt tillstånd. Enligt uppgifter attackerades en familj av en man som talade kinesiska, efter att verbalt bråk om politiska angelägenheter utbrutit. Mannen bet även av örat från ett av sina offer.

* Sammantaget skadades över 70 personer och över 200 personer greps under helgen, siffror som hör till de högsta under någon helg sedan våldsamheterna började i juni.

Det finns heller ingenting som tyder på att läget kommer lugna ner sig genom någon slags kompromiss. Tvärtom så har myndigheter i såväl Hongkong som Kina under helgen genom uttalanden och handlingar visat att det även fortsatt är hårdhandskarna som gäller:

* I artikeln ”How Beijing plans to use powers contained in Basic Law to tighten control over Hong Kong”, förklarar South China Morning Post hur Kinas högsta ledning efter slutna möten beslutat sig för att kontrollen över Hongkong och Macao måste skärpas ytterligare. Bland annat ska den patriotiska utbildning utökas, och ett system etableras för att överse utnämningen av regeringschefen och andra viktiga tjänstemän.

* Partitidningen Folkets Dagblad har varnat för att tjänstemän i Hongkong som stödjer de pågående protesterna kommer ”brinna tillsammans med demonstranterna”. Retoriken ses som varningar mot såväl demonstranterna som för att alla tjänstemän som inte motsätter sig protesterna riskerar sin karriär eller värre.

* En ny taktik från myndigheter och polis i Hongkong kan ses. Dels så ges nu knappt några tillstånd alls för demonstrationer, vilket innebär att alla protestyttringar per definition blivit olagliga. Dels har polis börjat använda ett ännu större mått av våld. Man har börjat attackera grupper av demonstranter utan att först gå i försvarsformation. Man har även börjat försöka upplösa folksamlingar och misstänka protester med tårgas och annat innan några demonstrationer tagit forma.

Om polisen nya och mer aggressiva taktik skriver bland annat Al-Jazeera i artikeln ”’Blunt, unplanned’: Police tactics under fire in HK protests”. Se några bilder, uppgifter och filmklipp via Twitter nedan som visar hur situationen i Hongkong eskalerat under helgen:

Det är alltså tydligt att ett ökat mått av våld och kontroll kommer användas från polis och myndigheter för att hantera den pågående situationen i Hongkong. Det är också lika tydligt att detta blott kommer resultera i tilltagande frustration och ökat motstånd bland stadens befolkning.