Joshua Wong förbjuds ställa upp i Hongkongs lokalval nästa månad

Var fjärde år hålls lokalval i Hongkong, där 452 ledamöter ska utses att styra så kallade ”district councils” i stadens 18 distrikt. Nästa månad är det dags igen. Valet är det första som äger rum i staden sedan sommarens proteströrelse startade. Utfallet kan därför ses som en temperaturmätare av opinionen angående myndigheternas hantering av protesterna.

Nu i veckan meddelades att den framstående aktivisten Joshua Wong inte tillåts delta i valet 24 november.

Anledningen som ges är att Wong sägs hysa uppfattningen att självständighet från Kina är en tänkbar framtid politisk väg att gå för Hongkong, vilket i så fall skulle bryta mot devisen ”ett land, två system” som är inskrivet i Kinas konstitution.

Denna ståndpunkt förnekas dock av Wong själv. Med anledning av beslutet säger Wong att han inte stödjer separatism som en väg att för Hongkongs självbestämmande, samt att tjänstekvinnan som överser Wongs deltagande har misstolkat hans politiska uppfattningar i syfte att förbjuda kandidaturen.

Wong menar vidare att beslutet är en politisk order från Peking. Statliga kinesiska medier var också snabbt ute för att försvara beslutet att inte låta Wong ställa upp i valet:

Beslutet är anmärkningsvärt av flera skäl. Även om det inte finns några bevis för att Wongs kandidatur förbjudits på order från Peking, så visar det med tydlig klarhet att Hongkongs myndigheter inte drar sig för att använda lagen för att motarbeta stadens demokratirörelse.

Vidare har liknande beslut tidigare främst fått motsatt effekt. Wong är den förse kandidaten att diskvalificeras inför lokalvalen, men tidigare har flera personer förbjudits från att delta i valen till stadens lagstiftande församling, eller till och med uteslutits på politiska grunder efter att de valts in i Hongkongs parlament.

Tidigare denna månad meddelade stadens myndigheter också att lokalvalen kan komma att ställas in om protester och andra oroligheter fortsätter i Hongkong. Det är därför möjligt att man med beslutet att förbjuda Wongs kandidatur vill skapa ytterligare frustration bland Hongkongs aktivister, som sedan kan användas som en förevändning att ställa in valet, då utgången är en stor oroskälla för myndigheterna.

Beslutet omges också av en hel del oklarheter. Laura Liang Aron, tjänstekvinnan som ligger bakom beslutet, understryker mycket riktigt att Wong kategoriskt har avfärdat självständighet för Hongkong som ett framtida politiskt alternativ.

Samtidigt menar Laura Liang Aron att Wong inte har distanserat sig tillräckligt från Demosisto, det politiska parti han startade 2016, som tidigare har framhållit självständighet från Kina som en möjlighet för demokratiskt styre i Hongkong.

Enligt Laura Liang Aron har Wong endast tagit avstånd från denna uppfattning för att president Xi Jinping nyligen varnat att varje försök att dela Kina kommer resultera i ”krossade kroppar och splittrade ben”.

Hon menar därför att Wong och Demosisto inte genuint tar avstånd från ett självständigt Hongkong, utan gör så blott för att det är en nödvändig förutsättning för att ställa upp i lokalvalen.

Det spelar alltså inte längre någon roll vad kandidaterna till Hongkongs lokalval säger att de står för; deras politiska uppfattningar tolkas och bestäms av lokala tjänstemän.

Lokalvalen 24 november är nästa riktigt stora händelse i Hongkong att hålla koll på. Det är också en riktig rävsax för stadens myndigheter. Om man inte vidtar åtgärder för att manipulera utgången av valet, är risken att väljarna straffar politiker med nära band till Peking som en konsekvens av det utbredda missnöjet med Hongkongs styrande politiker.

Om man däremot – genom beslut som att förbjuda Joshua Wongs kandidatur – komplicerar valprocessen eller rent av ställer in valet så riskerar man att skapa ytterligare ilska bland såväl aktivister som befolkning, vilket i sin tur sannolikt skulle fungera som bränsle för de pågående protesterna.

Beslutet ger också en fingervisning av att inte heller nästa års viktiga parlamentsval i Hongkong kommer bli ett val där stadens befolkning har möjlighet att utan hinder säga sitt via valurnorna.

Joshua Wong, som fyllde 23 år tidigare denna månad, var förgrundsfigur till paraplyrevolutionen 2014. Han har redan suttit i fängelse två gånger, och anhölls återigen i augusti för sitt deltagande i de pågående protesterna.

Wong har nu återigen hamnat i fokus för den politiska situationen i Hongkong, som inte visar några som helst tecken på att lugna ner sig. Särskilt inte som myndigheterna fortsätter skjuta sig själva i foten genom klumpiga beslut som ökar irritationen bland stadens befolkning.

Se nedan några reaktioner från Twitter efter att Wongs kandidatur förbjudits: