SÄPO:s upprepade varningar för Huawei och kinesiska investeringar

Förra veckan utfärdade Klas Friberg, chef för Säkerhetspolisen (SÄPO), en varning för kinesiska och ryska investerare i en intervju med TT:

Generellt tycker Friberg att det finns anledning att noga följa utländska investeringar i Sverige från antagonistiska aktörer, även om de vid första anblicken ser ut som helt vanliga affärstransaktioner. Både Ryssland och Kina använder sig enligt Friberg av metoder och lagar som gör att de kan kräva av alla sina medborgare och företag att de bistår staten med information.

– Det tycker jag man behöver vara väldigt vaksam med, säger han.

Friberg menar att investerare från Kina och Ryssland ”alltid utgör en risk”, även om de till en början kan verka oskyldiga och deras affärer helt legitima.

Han talar även med TT om utbyggnaden av 5G, med anledning av de kontroverser som uppstått kring den kinesiska leverantören Huawei på sistone. Enligt Friberg är det viktigt att ha ”örnkoll” på vem som levererar utrustningen och bygger upp nätet.

Huawei har som bekant förbjudits från att delta i utbyggnaden av telenät i flera demokratier. I Sverige finns ännu inget regeringsbeslut i frågan, men enligt Göteborgs-Posten ”pågår ett arbete i regeringen för att se till att det finns möjlighet att stoppa 5G-leverantörer som utgör säkerhetshot”.

SÄPO-chefen understryker att utbyggnaden av 5G öppnar upp för sårbarheter och risker, samt att ”allting som hanteras av länder som visar antagonistiska avsikter mot Sverige bör vi värdera och fundera på.” Samtidigt säger Friberg att det i första hand är Ryssland och Kina som utgör underrättelsehot mot Sveriges ekonomi och stat.

Han är dock subtil nog att inte utfärda något tvärnej till att använda Huaweis utrustning i Sverige, utan framhåller att SÄPO:s uppgift blott är att ge råd till regeringen i dessa frågor.

Inte heller vill Friberg uttala sig specifikt om vilka kinesiska investeringar som kan vara problematiska för Sverige redan i dag. Han varnar dock för att länder som ”visar antagonistiska avsikter” kan komma att använda dessa investeringar emot Sverige när det behövs.

Detta är inte första gången som Friberg varnar för Kina. Också i SÄPO:s årsrapport, som presenterades förra månaden, nämndes såväl kinesiska investeringar som utbyggnaden av 5G. Rapporten sammanfattades bland annat av Aftonbladet:

Genom att lagligt köpa in sig i svensk kritisk infrastruktur försöker Ryssland och Kina komma åt känsliga uppgifter för spioneri mot Sverige, enligt Säpo.

(…)

Säpo beskriver Kina som en framväxande supermakt med ambitioner att spionera och påverka långt bortom sina gränser. Sverige ”befinner sig tydligt i den kinesiska intressesfären när det gäller strategiska investeringar och uppköp”.

Inköp från såväl Kina som Ryssland i svensk kritisk infrastruktur, som är viktig för samhällets funktionalitet, kan vara allvarliga.

(…)

Den infekterade frågan om huruvida Sverige bör köpa utrustning till det kommande 5G-nätet från den kinesiska tillverkaren Huawei vill Säpo inte säga öppet, även om man ”har en uppfattning” om inköp från Kina, enligt Klas Friberg. Han konstaterar i årsrapportens förord att bland annat 5G medför att ”sårbarheter i skyddsvärda verksamheter kommer att vara fortsatt stora”.

I förra veckans intervju med TT tillade Friberg att han hoppas den säkerhetsskyddslag som infördes i april ska stärka arbetet med att skydda Sverige, genom att reducera de sårbarheter han samtidigt nämnde.

Friberg menar att såväl svenska myndigheter som företag varit naiva vad gäller säkerhetsfrågor.