Huaweis logotyp

Därför måste Huawei förse Kinas myndigheter med information

Förra veckan skrev jag här på InBeijing om varför det är mer problematiskt att ett företag som Huawei tar del av viktig information och data, än exempelvis våra egna myndigheter eller ett teknikföretag från USA.

Där påpekade jag som hastigast att kinesisk lag tvingar Huawei att dela med sig av all information som landets myndigheter efterfrågar. Dock utvecklade jag inte specifikt vilket lag det handlar om, samt att lagen självklart inte bara innefattar Huawei utan även andra kinesiska bolag.

Det verkar råda en viss osäkerhet kring Kinas lagstiftning i den allmänna debatten, särskilt som Huawei försöker övertyga omvärlden om att man skulle vägra lämna ut användarinformation till polis eller myndigheter.

Jag tänkte därför här som hastigast citera de viktigaste punkterna av de gällande lagarna inom området, såsom de återges av bland annat CNBC:

Huawei would have no choice but to hand over network data to the Chinese government if Beijing asked for it, because of espionage and national security laws in the country, experts told CNBC.

(…)

Two pieces of legislation are of particular concern to governments — the 2017 National Intelligence Law and the 2014 Counter-Espionage Law. Article 7 of the first law states that “any organization or citizen shall support, assist and cooperate with the state intelligence work in accordance with the law,” adding that the the state “protects” any individual and organization that aids it.

And it appears that organizations and individuals don’t have a choice when it comes to helping the government. The 2014 Counter-Espionage law says that “when the state security organ investigates and understands the situation of espionage and collects relevant evidence, the relevant organizations and individuals shall provide it truthfully and may not refuse.”

Det är alltså uppenbart att Huawei redan enligt 2014 års lagstiftning måste förse myndigheterna med vad information de än må önska, samt att 2017 års nya nationella underrättelselag gjorde detta ännu tydligare.

Det finns alltså inte en chans att Huawei skulle kunna avfärda en förfrågan från polis eller myndigheter att lämna ut information som sägs vara relevant för underrättelsearbete. Denna lagstiftning gäller alltså inte bara Huawei, utan även aktörer som WeChat eller Alibaba.

Men, som jag poängterade förra veckan, så är Huawei här ett extra viktigt fall. Det handlar nämligen inte endast om användardata eller personlig information, utan kontrollen över själva samhällets tekniska infrastruktur i form av bland annat nya 5G-nät.

Det är därmed värt att fundera över om vi verkligen vill att våra nya telenät ska byggas av ett företag som är skyldigt att lämna över all information till världens största diktatur, som i sin tur på senare år har trappat upp sin aktivitet för att underminera demokratiska samhällen världen över.