Största uppropet hittills för Gui Minhai: Text i 37 tidningar och tv-intervju

Det var nu två och ett halvt år, eller 961 dagar, sedan Gui Minhai kidnappades av kinesiska säkerhetsagenter i Thailand. Med anledning av detta publicerar 37 svenska tidningar i dag ett upprop med krav på hans frigivning, som undertecknats av 45 personer.

Bland dessa finns partiledare som Jonas Sjöstedt, flera sinologer som Torbjörn Lodén, ordförande för organisationer inom facket och civilsamhället som Jonas Nordling och Jesper Bengtsson, samt en hel rad redaktörer och diplomater med koppling till Kina. Där finns också ett par författare och journalister som jag själv.

Expressen är en av tidningarna som publicerar texten, under rubriken ”Stort upprop: Frige Gui Minhai, Kina!”. En bakgrund av Guis öde ges, liksom en uppmaning till kinesiska regimen att släppa Gui för allas bästa:

Utfallen mot Sverige skadar förbindelserna mellan Sverige och Kina. Det är både sorgligt och oroande med tanke på den avgörande roll som umgänge över nations- och kulturgränserna spelar för en fortsatt positiv utveckling i världen.

Kina är en stormakt som utövar stort ekonomiskt, politiskt och kulturellt inflytande över hela världen. Ledarna i Peking har gjort klart att de anser Kina redo att spela en ledande och ansvarsfull roll i världen. Ofta hänvisar de till det stolta inhemska kulturarvet som en tillgång för Kina och övriga världen. Agerandet mot Gui Minhai står emellertid i bjärt kontrast till ledarnas stolta proklamationer.

(…)

Inför Sveriges nationaldag i morgon uppmanar vi nu de kinesiska myndigheterna att genast frige Gui Minhai. Samtidigt stöder vi Sveriges regering, Europeiska Unionen och alla de organisationer och enskilda människor, som engagerat sig i Gui Minhais fall, i deras ansträngningar att verka för hans frigivning.

Uppropet fick genomslag innan det publicerades. Tidigt imorse medverkade Kurdo Baksi, initiativtagare till uppropet, i TV4:s nyhetsmorgon tillsammans med Karin Olsson, kulturchef på Expressen som är den tidning vilken rapporterat om fallet allra närmast.

I det över fem minuter långa inslaget ges en kort bakgrund av fallet Gui, men framför allt diskuteras faktumet att det varit så tyst kring fallet. Baksi uttrycker sin besvikelse över att svenska Utrikesdepartementet inte vågar vidta åtgärder genom som att exempelvis utvisa Kinas ambassadör, då man villigt utvisade en rysk diplomat tidigare i år efter en giftattack i Storbritannien.

Det märks för övrigt att Gui Minhais fall är relativt okänd hos programledarna, liksom i stora delar av det övriga svenska medielandskapet. En av dem frågar sig häpet om det verkligen kan vara så att Sverige – ja, Sverige! – tar hänsyn till Kinas ekonomiska makt när en svensk medborgare har kidnappats??

Se inslaget nedan eller via Youtube:

Programledarna ställer sig också den rättfärdiga frågan om varför vi vet så lite om detta fall. Då måste jag givetvis passa på att flika in och rekommendera min bok ”De kidnappade Kinasvenskarna” som publicerades i slutet av februari.

Boken kan samtidigt tjäna som ett tecken på det märkliga relativa ointresse som råder när världens största regim håller en svensk medborgare fängslad utan rättegång i två och ett halvt år. Försäljningen av boken har varit OK, men inte gått fullt så bra som man hade kunnat förvänta sig givet allvaret i situationen, samt de långa och odelat positiva recensionerna i en handfull av landets största tidningar.

Det går fortfarande inte släppa tanken på att uppmärksamheten hade varit och handlingarna mer resoluta om det exempelvis var Ryssland som kidnappat en svensk förläggare för att denne skrivit obekväma saker om Vladimir Putin. Varför är det så?

Du kan i alla fall se till att du själv förstår mekanismerna bakom en av de största svenska diplomatiska skandalerna i vår tid, som oavsett utfall kommer gå till historien, genom att läsa ”De kidnappade Kinasvenskarna”. Boken kan beställas via exempelvis Adlibris för 204 kronor inklusive frakt.