Veckan som gick: Nyhetsbrev från Kina/Asien vecka 15

Är i dag glad över att återigen starta mitt veckovisa nyhetsbrev, sedan ni läsare nu sponsrar mig med mer än 100 dollar i månaden via Patreon.

Så länge stödet ligger kvar på denna nivå kommer jag författa ett nyhetsbrev varje måndag, och dessutom lägga mer tid än vanligt till att skriva här på InBeijing.

Nyhetsbrevet kommer vara uppdelat i fem olika kategorier med 2-3 nyheter i varje ämne, beroende på vad som skett under gångna veckan.

Målet är att erbjuda Sveriges mest kompletta nyhetsbrev om Kina; att läsa InBeijings veckovisa nyhetsuppdateringar ska vara nog för att hålla koll på det viktigaste som händer i världens största land med omnejd!

EKONOMI & HANDEL

China announces new tariffs on 106 US products, including soy, cars and chemicals – Veckans stora nyhet är givetvis det handelskrig som håller på att rullas upp mellan Kina och USA. Efter att USA presenterat en lista med drygt 1 300 kinesiska importvaror som alla ska beläggas med en tull på 25 procent, svarade Kina nästan genast med en likadan lista innehållandes 106 amerikanska varor. De båda listorna innehåller varor värda 50 miljarder dollar, och enligt CNBC verkar Kina ha riktat in sig särskilt på produkter från de områden i USA där Donald Trump åtnjuter mest stöd. Det ryktas nu om att USA överväger att införa tullar på kinesiska varor värda ytterligare 100 miljarder dollar. Spontant känns det som att detta handelskrig är på riktigt och riskerar att spåra ur, vilket skulle få stora konsekvenser för världsekonomin. (Läs mer på InBeijing här och här.)

China wants to conquer the world, and several countries are now swimming in debt to it – En ny rapport från Centre for Global Development ger vid handen att åtta länder ”simmar i skulder” relaterade till kinesiska lån för infrastrukturprojekt kopplade till Kinas nya sidenvägar. Det handlar i regel om fattiga länder som blir beroende av Kina då de inte har möjlighet att betala tillbaka sina skulder, och istället kan tvingas överlåta en hamn eller delar av sitt territorium till statliga kinesiska företag. Detta har redan skett i exempelvis Sri Lanka och Tajikistan. Det riskerar även ske i de åtta länder som enligt rapporten nu har över hälften av sina utländska skulder till Kina. Värst till ligger Djibouti, vars skulder till Kina uppgår till över 90 procent av landets totala.

POLITIK & INTERNATIONELLA RELATIONER

How China is quietly increasing its ability to wage war at sea – South China Morning Post uppmärksammade i veckan hur den kinesiska flottan, tillsammans med flygvapnet, under den senaste månaden kraftigt ökat såväl antalet som storleken på sina övningar i närområdet. Sent i mars kunde Kinas enda hangarfartyg Liaoning ses åka omkring i sällskap med cirka 40 militära fartyg, vilket ses som ett tydligt tecken på Kinas ambition att öka stridsdugligheten hos den snabbt växande flottan. Bara under de senaste två åren har den Kinas flotta färdigställt eller beställt över 40 nya fartyg.

Congressional leaders urge U.S. to press China over reports of mass Uighur detentions – Flera ledande politiker i den amerikanska kongressen, inklusive Floridas senator Marco Rubio, vill se USA sätta hårdare press på Kina över de hundratusentals uigurer som under den senaste tiden satts i politiska omskolningsläger i den nordvästra provinsen Xinjiang. Interneringen, som sker utan föregående rättslig process, kallas av Rubio och hans kollega Christopher Smith för ”den största inlåsningen av en minoritetsbefolkning som pågår i världen i dag”. Den upptrappade förföljelsen av uigurer i Kina har rönt stor uppmärksamhet i USA, då den även drabbar amerikanska medborgare. Bland annat har dussintals familjemedlemmar till journalister verksamma på Radio Free Asia hamnat i dessa läger, sannolikt som en följd av den rapportering som deras släktingar utfört från sitt nya hemland USA.

INTERNET, TEKNIK & MEDIA

VPNs can still be used in China despite March 31 ban – Under fjolåret stiftades en ny lag som skulle gör VPN olagligt i Kina från och med 31 mars i år. Men efter att förbudet nu varit på plats i en dryg vecka, så märker såväl leverantörer som användare av dessa mjukvaror för att ta sig runt Kinas internetcensur ingen större skillnad. ZDNet citerar en talesperson från NordVPN, som säger att företaget ”saknar information” om hur eller när detta förbud egentligen ska implementeras. Det mesta tyder således på att det nya förbudet främst handlar om ytterligare en gummiparagraf med vilken internetanvändare kan åtalas när det passar, snarare än något strik rikstäckande förbud. ZDNet återger även en rapport från GlobalWebIndex, som visar att 14 procent av Kinas 731 miljoner internetanvändare nyttjar VPN på daglig basis.

Life Inside China’s Social Credit Laboratory – På senare tid har allt större uppmärksamhet riktats åt Kinas diffusa system för ”social kreditvärdighet”; en slags ranking där medborgarna bedöms efter hur de beter sig i vardagen. Foreign Policy skriver denna vecka en av de bästa och mest balanserade artiklarna hittills på detta ämne med rapportering från staden Rongcheng, en av de platser där detta system just nu testas som pilotprojekt. Varje invånare tilldelades vid projektets början 1 000 poäng, som sedan dess minskat eller ökat för exempelvis trafikböter eller ”heroiska handlingar”. Poängen används sedan som grund när någon vill ansöka till universitet eller ta ett bostadslån. Enligt vissa har systemet gett önskat resultat. Andra pekar på de politiska riskerna, då till exempel en journalist som skrivit ”fel” saker inte längre kan köpa en flygbiljett.

Why Google, IBM & Microsoft Are All Expanding In Taiwan This Year – Flera av världens största internet- och teknikföretag har stora expansionsplaner i Taiwan detta år. Förvärv har gjorts, hundratals arbetare ska anställas och tiotals miljarder dollar ska spenderas på forskning och utveckling. Forbes kopplar samman investeringarna med att klimatet för dessa företag blir allt sämre i Kina. Där finns en växande oro för intellektuella rättigheter, datasäkerhet samt ett stundande tullkrig med USA. Några sådana bekymmer finns inte i Taiwan, där lönerna också är låga och heller inte stiger lika fort som i Kina.

ENERGI & MILJÖ

China leads in global shift to renewable energy – En ny FN-rapport visar hur de globala investeringarna i förnyelsebar energi fortsätter öka, och hur Kina leder denna trend. Den i särklass största gröna energikällan är solkraft, som det installerades 98 gigawatt av under solkraft, vilket var mer än såväl fossila energikällor som kärnkraft. Kina stod för över hälften av fjolårets nyinstallation av solkraft med 53 gigawatt, och investerade totalt 126,6 miljarder dollar i förnyelsebar energi vilket var i särklass mest i hela världen. Samtidigt minskade dessa investeringar i fjol med 6 procent i USA och med hela 36 procent i Europa, till 40,5 respektive 40,9 miljarder dollar.

China is massively betting on coal outside its borders — even as investment falls globally – Samtidigt som Kina försöker minska beroendet av kol på hemmaplan, så uppmärksammar CNBC att statliga kinesiska banker och företag är världens i särklass största finansiärer av kolkraftverk i utlandet. 2013-2016 plöjde Kina in 15 miljarder dollar i utländsk kolkraft, genom projekt som ofta är kopplade till de nya sidenvägarna. Ytterligare 13 kinesiska miljarder dollar har avsatts för investeringar i kolsektorn, vilket dels ses som en metod för att råda brist på överkapaciteten av kol som uppstått i Kina tack vare satsningarna på grön energi. Greenpeace East Asia varnar för att de pengar som Kina – tillsammans med Japan och Sydkorea – pumpar in i fossila energiprojekt utomlands bidrog till att den globala kolkonsumtionen under fjolåret ökade, efter att ha minskat två år år i följd.

SAMHÄLLE & KULTUR

Bibles pulled from online stores as China increases control of religion – I veckan rapporterade bland andra CNN att bibeln försvunnit från flera näthandlar i Kina, vilket ses som det senaste steget i ledet i myndigheternas växande ambition att kontrollera religiösa aktiviter. Detta sammanfaller med att kinesiska myndigheter just utfärdat ett motsägelsefullt vitpapper om religion. Dels säger man sig garantera religionsfrihet, men samtidigt understryks att troende måste anpassa sig till det socialistiska samhället och drömmen om Kinas nationella återfödelse. Att bibeln nu slutat säljas online innebär sannolikt att boken ska översättas på nytt och samtidigt omtolkas på ett vis som passar myndigheternas vision för religion utövning i Kina. Det beräknas finnas omkring 100 miljoner kristna kineser, även om den officiella siffran bara ligger på drygt 30 miljoner, vilket är det antal som tillhör kyrkor och församlingar som styrs av staten. (Läs mer på InBeijing här.)

How China is trying to export its soft power – Deutsche Welle uppmärksammar Kinas upptrappade insatser att sprida sin världsbild genom soft power. Detta sker genom att på olika vis försöka påverka inte bara andra länder, utan även internationella organisationer som FN, där man bland annat jobbar hårt på att omdefiniera själva betydelsen av begreppet mänskliga rättigheter. Statlig media spelar givetvis en stor roll i detta, och har genom en rad bestämmelser nyligen bringats under ännu striktare partikontroll. Men kanske än viktigare är ”Centrala enhetsfronten” (United Front Work Department), en partiavdelning med särskild uppgift att öka det politiska stödet för Kinas kommunistparti i utlandet. Under Xi Jinpings tid vid makten har Centrala enhetsfronten fått såväl mer resurser som större prestige, vilket passerat helt obemärkt förbi i den svenska rapporteringen om utländska påverkansoperationer.