Handelskriget börjar: Kina svarar USA med nya tullar

4 april, 2018

Först vill jag ursäkta för nästan en veckas uppehåll här på InBeijing. Anledningen är en långhelg i Singapore, där jag nästan varit helt nedkopplad. Lagom tills jag är tillbaka i Taiwan så har handelskriget mellan Kina och USA gått in en ny, förvärrad fas.

Jag var mig veterligen den första som skrev om ”paragraf 301” i USA:s handelslag, enligt vilken Donald Trump i slutet av mars offentliggjorde att handelstullar på importvaror från Kina värda tiotals miljarder dollar ska införas. Läs mer om detta här på InBeijing eller via magasinet Fokus.

Under gårdagen presenterade amerikanska myndigheter så en detaljerad lista över de cirka 1 300 kinesiska exportvaror värda 50 miljarder dollar som ska beläggas med strafftullar på 25 procent.

Kina var inte sena med att svara, utan utfärdade för bara några timmar en lista bestående av 106 amerikanska importvaror på vilka en strafftull om 25 procent ska läggas. Även dessa varor utgör ett sammanlagt värde på 50 miljarder dollar. Bland dem finns viktiga exporter som sojabönor, bilar och whisky.

Enligt den kinesiska ambassaden i Washington kommer Kina att ”vidta motsvarande åtgärder” med samma kraft och på samma skala som USA. Ambassaden återgav även ett kinesiskt talesätt som gör gällande att det är ”artigt att igen”.

Således kan handelskriget mellan världens två största ekonomier sägas ha börjat denna vecka, och kan snabbt förvärras ytterligare, rapporterar bland annat CNBC:

The trade showdown between Washington and Beijing has rattled investors and fueled market fears that the dispute could soon spiral into a full-blown trade war.

When asked whether global markets were now officially observing an all-out trade war, Goldman Sachs’ chief global equity strategist, Peter Oppenheimer, told CNBC: ”I think it is clearly a trade battle at the very least.”

”I think the anxiety the market is reflecting is that it could escalate into a generalized (trade) war,” he added.

Det finns mycket att säga om denna situation, vars allvar absolut inte ska underskattas. Dels är det värt att notera hur Kina under flera årtionde redan haft tullar och andra handelshinder på plats i flera årtionden, som varit långt allvarligare än de amerikanska. Detta utvecklade jag närmare förra månaden här på InBeijing.

Dels är det viktigt att notera hur de båda ländernas ledning är sårbara inför handelskriget på olika vis. I ett demokratiskt system som det amerikanska, kan minskade exporter givetvis leda till problem med sysselsättning och tillväxt vilket kan komma att straffa Donald Trump i kommande val.

I ett totalitärt system som det kinesiska, riskerar de ekonomiska konsekvenserna av ett handelskrig istället att resultera i ett ökat missnöje mot en regim som bygger sin legitimitet på ekonomisk tillväxt.

Detta särskilt eftersom Kina är i ett kritiskt skede av sin utveckling. Tillväxttakten håller på att ställas om från hög till en lägre och mer hållbar nivå, och även små förluster från export är sannolikt mer kännbara nu än tidigare.

Samtidigt är det också problematiskt för kinesiska myndigheter att backa, då nationalism är ytterligare en av stöttepelarna med vilken landets kommunistparti motiverar sitt maktmonopol. Det går knappast att kombinera propaganda om att partiet gör Kina starkt, med att vika ner sig i detta handelskrig.

Att Kina egentligen inte vill, men samtidigt känner sig tvingat, att svara på de amerikanska tullarna framgår också tydligt i rapportering och uttalanden. BBC skriver:

Beijing has been adamant that it did not want a trade war, but that it would not not back down under US pressure.

”Any attempt to bring China to its knees through threats and intimidation will never succeed. It will not succeed this time either,” foreign ministry spokesman Geng Shuang said.

”There is no winner in a trade war, and an initiator will harm itself as well as others.”

Och det är just därför situationen lätt kan urarta till något mycket allvarligt. USA har fått nog av Kinas fördelar inom handelspolitiken länderna emellan – men kinesiska myndigheter är inte redo att kompromissa vad gäller denna fördelaktiga situation.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.