UD kommenterar beslutet att ändra namn på Taiwan till ”provins i Kina”

Det var förra veckan som Skatteverket, till synes helt ur det blå, tillkännagjorde på sin hemsida att man avser byta namnform på Taiwan i sin databas från ”Republiken Kina (Taiwan)” till ”Taiwan, provins i Kina”.

Frågan ledde till en viss uppståndelse såväl i Sverige som internationellt. Taiwans utrikesministerium protesterade officiellt mot beslutet som ”oacceptabelt”. Taiwan Mission i Stockholm framförde klagomål, och Sveriges representant i Taipei tillkallades av myndigheterna som uttryckte sitt missnöje.

Namnbytet fick också svenska riksdagsledamöter i opposition att reagera. Frågan uppmärksammades även i internationell media, exempelvis i Hong Kong Free Press genom en artikel med rubriken ”Taiwan slams Swedish tax agency after it reclassifies the island as a ‘province of China’”.

På sin hemsida framhöll Skatteverket att ändringarna sker i enighet med den internationella standarden för landskoder ISO 3166 samt svensk namnform av länder.

Gott så. Men frågan blev desto mer intressant sedan Lars Ströman, politisk redaktör för Nerikes Allehanda, kontaktade Skatteverket för att höra sig för om hur ändringen egentligen kom till stånd.

På sin blogg berättar Ströman hur han sedan kontaktades sedan av en rättslig expert på Skatteverket, som bekräftar att det i själva verket var Utrikesdepartementet som låg bakom ändringen:

Det var Utrikesdepartementet som sade till Skatteverket att beskriva Taiwan som en provins i Kina i sin landskod.

– Det finns en internationell kod och den är Taiwan – provins i Kina. Det vi nu har gjort är att vi följer den internationella koden, säger Per Skogh, rättslig expert på Skatteverket när jag pratade med honom för en stund sedan.

Han bekräftar att det skedde efter en påstötning från Utrikesdepartementet.

– UD hörde av sig och uppmärksammade att vi borde följa den internationella ISO-koden. Sverige erkänner ju inte Taiwan.

Till kontexten hör att Kina allt sedan regeringsbytet på Taiwan 2016 har trappat upp sina försökt att frysa utlandet internationellt. Detta har bland annat skett genom att allt från hotellkedjor till flygbolag under förtäckta hot tvingats byta namnform på Taiwan till ”provins i Kina” på sina internationell hemsidor för bokningar.

Förutom företag har exempelvis universitet och myndigheter världen över på olika vis ”uppmanats” att göra samma namnändringar i allt från texter till databaser. Detta fick mig att kontakta Utrikesdepartementets presstjänst för att fråga huruvida Kina hade ett finger i spelet med i även denna ändring.

Det vore ju synnerligen beklagligt om UD fortsätter dansa efter Kinas pipa med tanke på hur Sverige förödmjukats i fallet Gui Minhai. Inte minst genom att Gui för bara en dryg månad sedan rövades bort inför ögonen på svenska diplomater, varpå Kina i sin tur med hot och förlöjliganden avfärdade kritik angående händelsen.

Efter drygt tre dagar fick jag följande svar från Utrikesdepartementet:

UD fick en fråga från allmänheten i augusti. Då togs kontakt med några myndigheter och andra utrikesförvaltningar för att ta reda på hur Taiwan benämns. I kontakten med Skatteverket besvarades deras frågor om praxis för benämning av Taiwan, och därefter meddelade Skatteverket sitt beslut i frågan. Hur självständiga svenska myndigheter väljer att benämna Taiwan bestämmer de själva.

Vidare understryker Utrikesdepartementet att den plötsliga ändringen inte har med några konsulära ärenden att göra, samt att ”Kina inte har påverkat UD:s hantering av detta ärende”.

Det finns två intressanta detaljer i svaret. Till att börja med så menar UD att man tog kontakt med Skatteverket och sedan ”besvarade deras frågor”. Man framhåller sedan att Skatteverket är en självständig myndighet som avgör denna fråga på egen hand.

Det innebär alltså motstridiga uppgifter. Enligt Skatteverket var det ju Utrikesdepartementet som hörde av sig för att uppmana myndigheten att ändra namnet på Taiwan. Ströman bekräftar också att han lät rättsexperten se citaten innan de publicerades, så det handlar inte om någon förvirring.

Vidare är formuleringen ”en fråga från allmänheten” intressant. Vid flera tillfällen har politiska krav framförts till utländska myndigheter, företag och lärosäten inte direkt från kinesiska myndigheter utan med hjälp av någon sorts ombud. Exempelvis – vilket jag skrev närmare om i går – så är det ofta kinesiska studenter som på uppdrag av ambassaden framför olika slags politisk krav till universitet.

Hur det gått till i just detta fall går givetvis bara att spekulera i. Men samtidigt är det svårt att föreställa sig hur och varför någon som inte har en relation till kinesiska myndigheter skulle höra av sig UD för att få benämningen på Taiwan ändrad. Samt att detta tidsmässigt skulle sammanfalla med en en kampanj från Kinas sida att stänga ute Taiwan från världssamfundet.

Givetvis är det mer sannolikt att UD kontaktats av en individ som även framfört Kinas missnöje med benämningen ”Republiken Kina (Taiwan)”. För UD är det sedan enkelt att i hemlighet uppmana Skatteverket att ändra, och sedan hänvisa till en förfrågan ”från allmänheten”.

Det är också mycket fult och skickar helt fel signaler till omvärlden. Det behövs knappast påtalas att om Kina – efter behandlingen av Gui Minhai och efter den repressiva utvecklingen som äger rum i landet som helhet – får sin vilja genom så pass enkelt, så ger det signaler att man kan fortsätta behandla Sverige och svenskar med samma låga respekt som tidigare.

Vidare skickar det helt fel signaler till demokratiska krafter i Asien och annorstädes. Taiwan är enligt flera bedömare och rankingar Asiens mest välfungerande demokrati. Det är också en oas för mänskliga rättigheter i regionen. Bland annat tillåter man som enda asiatiska land samkönade äktenskap, och ligger allra högst upp på listor över exempelvis pressfrihet och transparens.

Men allt detta spelar tydligen ingen roll jämfört med de eventuella ekonomiska fördelar det kan medföra att rätta sig efter världens största diktatur. Andra länder i regionen måste ju därmed få uppfattningen att om man vill ha respekt från Sverige, så är det viktigare att erbjuda ekonomiska fördelar än att förespråka demokrati och mänskliga rättigheter.

Flera svenska myndigheter använder redan benämningen ”provins i Kina”. Här ett brev till mig som nyligen skickades från Pensionsmyndigheten. Det finns dock en risk att viktiga brev med denna namnform fastnar i Kina.

Nu är det säkert många som frågar sig vad som är så uppseendeväckande med ändringen till ”provins i Kina”. Är det inte bara en obetydlig detalj? Dessutom – som flera antagonister i dagarna fört fram – så är namnformen helt riktig och neutral, eftersom Sverige ju erkänner Kina men inte Taiwan, och att Taiwan dessutom av historiska skäl officiellt gör anspråk på hela Kina.

Till att börja med så är det inte en obetydlig detalj. Förutom att förändringen är en skymf mot ett land som försöker avvärja ett växande militärt hot från världens största diktatur, så innebär den faktiskt en rad praktiska svårigheter.

Att skriva ”provins i Kina” på kuvertet har ofta inneburit att post skickats till Kina snarare än Taiwan. Där beslagtar kinesiska myndigheter ofta brevet, vilket lett till att allt från dyra klockar till viktiga personliga dokument aldrig nått fram till mottagaren på Taiwan.

I artikeln ”Why Your Mail is Not Arriving in Taiwan (and What to Do About It)” som jag skrev för taiwanesisk media i fjol finns flera exempel på detta.

I samma artikel förklarar jag vidare varför benämningen ”provins i Kina” vare sig är korrekt eller neutral. Enligt Taiwans egen administrativ uppdelning ligger Taipei inte ens i den provins som bär namnet Taiwan. Vidare skulle ju Taiwans utrikesdepartement heller inte reagera så kraftigt, om epitetet vore neutralt.

Vidare oroar ändringen taiwnanesiska passinnehavare i frågor som visum och dubbelbeskattning. För er med särskilt intresse finns dessa orosmoment närmare beskrivna i ett protestbrev som Svensk-Taiwanesiska Vänskapsföreningen i går skickade till Utrikesdepartementet:

Själv vidhåller jag att den absolut viktigaste poängen här är hur vår regering – ens utan att söka samråd med eller förvarna Asiens mest framstående demokrati – springer diktaturens ärenden, trots att samma diktatur rövar bort och hotar våra medborgare.

Ett par intressanta reflektioner över detta på Twitter: