Göteborg stoppar byggplanerna för Kinas nya generalkonsulat

18 december, 2017

Under förmiddagen stoppade Göteborgs fastighetskontor de kinesiska planerna på att bygga ett 11 000 kvadratmeter stort generalkonsulat i Stora Torp vid Delsjöområdet i Göteborg.

Ärendet drogs tillbaka från fastighetsnämndens sammanträde i dag, vilket har mycket att göra med det motstånd och missnöje som förslaget mött från allmänheten, meddelar fastighetsdirektör Martin Öbo:

Ärendet om förslag till markanvisning för det kinesiska generalkonsulatet dras tillbaka från fastighetsnämndens sammanträde idag 18 december 2017

Det har varit ett stort engagemang bland de boende i Stora Torp sedan det blev känt att fastighetskontoret föreslagit att ett område väster om Stora Torp ska markanvisas till det kinesiska generalkonsulatet. Nu väljer fastighetsdirektör Martin Öbo att dra tillbaka ärendet helt.

– Det finns två starka skäl till att ärendet idag utgår. Vi har tagit till oss den opinion som finns kring det förslag som vi presenterat. Jag har även under helgen fått till mig att ärendet inte stöds av majoriteten i fastighetsnämnden. Jag har därmed beslutat att ärendet utgår, säger Martin Öbo.

Fastighetskontoret kommer nu, ”tillsammans med berörda parter inom staden och i samverkan med kinesiska generalkonsulatet”, leta efter en ny plats att bygga ett kinesiskt generalkonsulat i Göteborg på.

Planerna om att bygga i natursköna Delsjöområdet – som jag skrev om närmare förra veckan – har bland annat lett till en namninsamling som dragit över 2 000 underskrifter, samt att allmänheten har även gjort sitt missnöje hört i möten med politiker och tjänstemän.

Det är dock värt att notera hur fastighetskontoret för var positivt inställda till att kinesiska myndigheter skulle få bygga sitt konsulat på den mark vid Delsjöområdet som kineserna själva sett ut.

Detta uttryckte fastighetsdirektör Martin Öbo själv i media, och den positiva inställningen är även tydlig i det beslutsunderlag från fastighetskontoret som finns att läsa på nätet.

Politiskt motstånd fanns dock tidigt från borgerligt håll, och det verkar som att även de rödgröna uppfattade allmänhetens missnöje. Enligt en källa med insyn i ämnet så handlade beslutet helt enkelt om att ”politikerna tog sin tjänstemän i öronen”.

Det rör sig sannolikt om en blocköverskridande överenskommelse som förmedlades till fastighetskontoret, som sedan själva kunde dra tillbaka ärendet utan att bli uppläxade eller satta på plats offentligt.

Anledningarna till det allmänna missnöjet – och sannolikt även till att förslaget skrotades – formulerades tidigare i dag på ett bra vis av Csaba Bene Perlenberg i en ledarartikel Göteborgs-Tidningen med rubriken ”Skamlöst fjäskande för diktaturstaten Kina”.

Perlenberg menar att natursköna Delsjöområdet inte ska förstöras med några instängda byggnader tillhörandes vare sig diktatur eller demokrati, och att det måste finnas ett mer lämpligt ställe i Göteborg att bygga ett kinesiskt konsulat på.

Samtidigt påpekar han även det problematiska i att Kina är en diktatur, vilket i samband med denna fråga har framhållits bland såväl medier som allmänheten men dock inte av politiker eller tjänstemän.

Perlenberg understryker att dessa politiker och tjänstemän nämligen har blivit så pass ekonomiskt beroende av Kina att de väljer att ”krypa och fjäska för diktaturstaten”:

Att Kina är en viktig aktör i Sverige, tillika en viktig handelspartner, är omöjligt att förhålla sig till på något annat sätt än acceptans.

Det betyder dock inte att Göteborg ska krypa villkorslöst för diktaturstaten. Att Kina vill bygga sitt nya generalkonsulat vid Stora Torp, ett ärende om markanvisning som ska avhandlas under måndagens sammanträde på fastighetsnämnden och som enligt förslaget ska handla om en direktanvisning, torde vara ett utmärkt tillfälle för Göteborg att odla en ryggrad.

(…)

Att Göteborg nu valt att fjäska för en diktaturstat är lika tydligt som skamlöst. Följande meningar i underlaget till beslutet i fastighetsnämnden förklarar varför fastighetskontoret föreslår detta fullständigt vedervärdiga ingrepp i Delsjöområdet:

”Det kinesiska generalkonsulatet har till uppgift att främja samarbetet med den svenska marknaden och tillvarata Kinas intressen. Stadens relationer med Kina har kraftigt fördjupats under senare år. I och med att Geely förvärvade Volvo Cars 2010 och att Geelys dotterbolag CEVT etablerades i Göteborg 2013, är över 14 000 personer i Göteborg anställda i företag som har sitt ägande i Kina. Inget annat land kommer i närheten av så många anställda i Göteborg.”

Detta är dessutom en diktatur som har hållit en svensk förläggare bortrövad i över två år utan rättegång. För trots Kinas lögn påstående om att Gui Minhai skulle ha släppts fri i mitten av oktober, så sitter Gui de facto ännu i en form av husarrest där han inte tillåts lämna Kina eller fritt kommunicera med familj och vänner.

Gui Minhai är alltså inte fri. Perlenberg föreslår att Göteborg bör villkora byggnationen av ett nytt kinesiskt konsulat med Guis frisläppande och säkra återkomst till Sverige.

Det är något som tåls att tänka på. Särskilt eftersom Göteborg är Gui Minhais hemstad.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.