Kina köper stora landområden och infrastruktur i Göteborg och Lysekil

15 december, 2017

I dag rapporterar bland annat Sveriges Radio om Kinas planer på att bygga ett 11 000 kvadratmeter stort konsulat med tillhörande personalbostäder i Göteborg.

Detta förväntas ske vid entrén till Delsjöns naturområde vid grönområdet Stora Torp, en plats som kineserna själva föreslagit. Enligt uppgifter har Fastighetskontoret redan undersökt frågan och förväntas ge ett positivt besked på måndag.

Om Fastighetsnämnden ger klartecken så kommer marken säljas till kinesiska myndigheter för marknadspris utan att någon annan får möjlighet att lägga anbud på marken, eftersom det handlar om en så kallad direktanvisning.

Detta sker enligt Sveriges Radio för att Göteborg vill förbättra relationerna till Kina, som man redan har ett stort ekonomiskt utbyte med.

Göteborg Direkt skriver närmare om frågan och talar även med Göteborgs fastighetsdirektör Martin Öbo:

I ärendet om markanvisning skriver fastighetskontoret att ”stadens relationer med Kina kraftigt har fördjupats under senare år” och hänvisar bland annat till Geelys besked om att man ska bygga ett innovationscenter på Hisingen, samt företagets dotterbolag CEVT som etablerades i Göteborg 2013.

– Med tanke på vår allt starkare förbindelse med Kina är det viktigt att de får ett fotfäste här, säger Martin Öbo.

Han är förberedd på att planerna kommer att skapa en hel del diskussion.

– Jag är medveten om det och välkomnar det. Alla utredningar har absolut inte gjorts och i en eventuell planprövning finns många möjligheter att ta upp synpunkter. All stadsutveckling innebär förändring, de utmaningar som finns här är många, säger han.

Detta kommer precis efter uppgifterna om att två kinesiska företag planerar bygga Nordens största containerhamn i Lysekil, 70 kilometer norr om Göteborg.

I slutet av november rapporterade Sveriges Radio P4 Väst om hur ett kinesiskt konsortium samma månad presenterat sina investeringsplaner för Lysekils kommunledning och krävt en svar inom tio dagar. Affärsgruppen ville även investera i järnväg, motorväg och en bro över Gullmaren.

Även SVT Nyheter Väst rapporterade förra månaden om dessa investeringar, och talade med flera lokalpolitiker som av olika skäl ställde sig kritiska till planerna:

– Det här är en jätteprocess som måste förankras hos Lysekilsborna. Vi vet inte ens vilka som står bakom de här kinesiska företagen, säger Lars Björneld, Liberalerna, till SVT Nyheter Väst.

Även oppositionsrådet Ronald Rombrant, Lysekilspartiet, ställer sig frågande till de kinesiska planerna:

– I mina öron lät det mycket oseriöst och som orealistiska planer. Man kan inte få ett sådant snabbt svar från en kommun.

Enligt Ronald Rombrant så hävdar de kinesiska bolagen att de har andra alternativ om inte Lysekil nappar och att det är orsaken till att de vill ha ett sådant snabbt besked från kommunen, de vill alltså skynda på processen.

– De säger att de är giganter på marknaden men de går knappt att hitta på nätet, säger Ronald Rombrant.

Trots dessa frågetecken så har Lysekils kommun nu godkänt de kinesiska investeringsplanerna. Magnus Sederholm, som under tre år varit gästprofessor i Peking, tog nu i veckan upp de många riskerna med detta i en debattartikel i Göteborgs-Posten med rubriken ”Se upp för kinesisk flört i Lysekil”.

Dels framhåller Sederholm de stora miljöskador som projektet ofrånkomligen kommer innebära. Men han varnar framför allt för att Lysekil ”riskerar få en diktatur i knäet”:

Kina lägger nu beslag på utländska hamnar och råvaror i en ökande omfattning, med diskutabla metoder. Kinas styre har deklarerat att man tänker ta ett världsherravälde över haven, inklusive militärt. Detta är en omsvängning från en flera sekel lång hållning, nu sker en fullskalig utbyggnad av kinesiska (statsägda) hamnar runt klotet. Kalmarprojektets haveri skylls på ekonomiskt fiffel från kineserna, men det kan också ha varit andra stormakter som inte velat ha en kinesisk etablering i Östersjön. Hamnar är också viktiga militära noder, och ska inte kontrolleras av utländsk makt. Det gäller även Lysekil.

Sederholm noterar mycket riktigt att tidigare högtravande kinesiska investeringsplaner i Kalmar, Gävle och Tanum blivit om intet och ofta även inneburit förluster för de inblandade kommunerna.

Det tydligaste exemplet på detta är ”Dragon Gate”, ett affärs- och kulturcentrum i Älvkarleby utanför Gävle vars byggnation inleddes redan 2004.

Projektet har upprepade gånger fått problem med Arbetsmiljöverket på grund av dåliga arbetsförhållanden och bristen på kollektivavtal. Det stora kinesiska hotell som uppförts i Älvkarleby står liksom de andra byggnaderna fortfarande tomma.

Liksom var fallet i Gävle, så lovar den kinesiska affärsgruppen som nu vill bygga Nordens största hamn i Lysekil även att göra investeringar i sjukhus, skola och äldreomsorg.

Detta är givetvis en perfekt pitch för svenska småstäder i behov av en ekonomisk injektion. Men som Sederholm påpekar så sker detta ”sockrande” på sedvanligt ”känt kinesiskt maner”. Frågan är hur noga Lysekils kommunledning, med en deadline på tio dagar, undersökt vad som skett med tidigare med liknande kinesiska investeringslöften.

Sederholm förklarar även att kinesiska myndigheter hellre vill bygga och ”äga” en egen hamn i Lysekil, än att kinesiska företag använder sig av existerande hamnar som Göteborg och Stenungsund.

Att äga infrastruktur globalt är nämligen en del av Kinas strategi för att öka sitt ekonomiska och därmed även politiska inflytande i omvärlden.

Införskaffandet av denna infrastruktur sker med olika medel. Tidigare denna vecka tog ett statligt kinesiskt företag över kontrollen av hamnen Hambantota i södra Sri Lanka, inklusive en intilliggande industripark och stora landområden.

Det var kineserna som finansierade hamnbygget genom att låna ut stora summor pengar till Sri Lankas regering. När landet sedan fick problem med återbetalningen så lade Kina alltså beslag på själva hamnen istället, vilket även innebar att tusentals människor tvångsförflyttades.

Sederholm framhåller i Göteborgs-Posten diktaturen Kinas hot mot de demokratiska värderingar och den natur vi håller kär som allvarliga problem. Han tillägger syrligt att de svenska politiker ”som nu aningslöst låter sig bländas av diktaturens fyrverkerier” utgör ytterligare ett problem.

EDIT: Göteborgs Fria skriver en utförlig artikel om Kinas planer angående förvärvandet av svensk mark för att bygga sitt nya konsulat. Där intervjuas Johan Lagerkvist, en av Europas främsta Kinakännare, som bland annat säger följande:

Och att det handlar om handel är ingen i Göteborg som hymlar med. ”Ett stärkt konsulat spelar en viktig roll i utvecklingen av handelsrelationerna och därmed är det av strategisk vikt att säkerställa det kinesiska konsulatets roll i Göteborg.” står det i utlåtandet inför fastighetsnämndens möte på måndag, något Johan Lagerkvist inte är förvånad över.

– Nej, såhär resonerar man över hela EU. Och man kan ju tycka att en fråga om ett konsulat är relativt neutral, men frågan är som sagt större än så. Allianser av makteliter överallt står bara och bockar och beundrar den kinesiska makten, samtidigt som den bara blir mer och mer repressiv och auktoritär, var tar det stopp? Det intressanta i detta fallet är ju att Göteborg väljer att lägga sig platt från början, där undrar jag hur de resonerar på sikt.

Johan Lagerkvist fortsätter med att det inte är säkert att det tar stopp och att det är då det kan bli farligt för om vi fortsätter att lämna ett vakum i debatten om mänskliga rättigheter så så kommer Kina fylla det och formulera om grundvärderingarna globalt. Därför är det viktigt att vara tydlig i tidigt skede och det är inte vare sig Sverige eller Göteborg.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.