Ingen efterträdare till Xi Jinping bland Kinas nya ledare

I dag presenterades de sju män som ska utgöra politbyråns ständiga utskott i Kina under de kommande fem åren; landets högsta politiska instans som fattar alla viktiga beslut.

Just som jag gissade tidigare i veckan så består utskottet – förutom president Xi Jinping och premiärminister Li Keqiang – av följande fem nya medlemmar: Zhao Leji, Li Zhanshu, Wang Huning, Wang Yang och Han Zheng.

Det mest påfallande med det nya utskottet är att där inte finns någon efterträdare till president Xi Jinping.

Enligt praxis skulle minst en efterträdare ha tagits upp i det ständiga utskottet som är ung nog att tjäna tre stycken femåriga ämbetsperioder innan han nått pensionsålder. Exempelvis tog Xi och Li upp i utskottet 2007, innan de båda fyllt 57 år.

Men i årets uppsättning finns ingen som skulle kunna ersätta Xi som president år 2022. I samband med faktumet att Xi Jinpings politiska tankar skrevs in i kommunistpartiets konstitution under gårdagen, borgar detta för att Xi kommer leda Kina i minst tio år till.

Xi Jinping är den andra kinesiska ledaren någonsin att skriva in sina politiska tankar i kommunistpartiets konstitution. Den första var Mao Zedong.

I och med konstitutionsändringen står Xi Jinpings status nu nämligen på samma nivå som Mao Zedong och Deng Xiaoping, som båda de facto styrde Kina fram till sina sista levnadsår.

Därmed blev utgången av 19:e partikongressen precis som jag skrev för Fokus och Axess: Xi Jinpings namn finns nu i partikonstitutionen, och ingen efterträdare till Xi har utsetts.

Det är därmed bara vänja sig vid att Kina för lång tid framöver kommer styras av en maktfullkomlig och ambitiös ledare, enligt devisen ”Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era”.