Kina hotar Filippinerna med krig över olja

Hur långt är Kina berett att gå för att försvara sina territoriella krav i Sydkinesiska havet? Hela vägen, om man ska tro Filippinernas president Rodrigo Duterte.

Duterte var en av 29 statsöverhuvuden som deltog vid ett stort forum för Kinas prestigeprojekt ”den nya sidenvägen” som avslutades i Peking i tidigare denna vecka. Vid sidan av forumet hade Duterte även bilaterala samtal med Kinas president Xi Jinping angående territoriella angelägenheter just utanför den filippinska kusten.

Under dessa samtal framhöll Duterte planer på att borra olja i vatten som enligt den internationella skiljedomstolen i Haag tillhör Filippinerna. Men Kina – som förkastade domstolens utfall trots att man ratificerat den lag som beslutet är baserat på – vägrar med hot om krig låta någon sådan borrning äga rum.

South China Morning Post återger följande konversation mellan de båda presidenterna:

Duterte said he discussed it with Xi when the two met in Beijing on Monday, and got a firm, but friendly warning.

“We intend to drill oil there, if it’s yours, well, that’s your view, but my view is, I can drill the oil, if there is some inside the bowels of the earth because it is ours,” Duterte said in a speech, recalling his conversation with Xi.

“His response to me, ‘we’re friends, we don’t want to quarrel with you, we want to maintain the presence of warm relationship, but if you force the issue, we’ll go to war’.”

Sedan Duterte förra året blev Filippinernas president har landet närmat sig Kina betydligt, ofta genom hätsk retorik mot USA.

Duterte har rent av sagt till Xi Jinping att han när redo att diskutera Haagtribunalens beslut, vilket kritiker ser som en metod att locka kinesiska investeringar och utöka handeln mellan de två länderna.

De båda presidenterna skakar hand i Peking, samma dag som Xi ska ha hotat Duterte med krig om han börjar borra efter olja i vatten som enligt internationell lag tillhör Filippinerna.

Men sedan den oberäknelige presidenten allt oftare på hemmaplan blivit beskylld för att vara svag gentemot Kina, så beslutade han sig uppenbarligen för att göra en markering, som enligt South China Morning Post kan leda till en rejäl försämring i relationen länderna emellan.