Ny form av anhållning möjliggör tortyr av advokater och aktivister i Kina

15 maj, 2017

Under den senaste veckan har jag skrivit två artiklar på InBeijing (här och här) om den omfattande tortyr som flera kinesiska advokater fått utså under fångenskap som i flera fall pågått längre än 600 dagar.

I dag skriver jag vidare för Taiwan Sentinel om ”residential surveillance on a designated location” (RSDL), en anhållningsform som infördes 2013 och ger säkerhetspolisen rätt att föra bort en misstänkt individ och utan rättsliga åtgärder hålla denne i isoleringscell på hemlig ort upp till sex månader.

Det är denna form av anhållning som resulterat i den grymma tortyr som dokumenterats under årets gång, eftersom den anhållna individen i regel inte får träffa vare sig familj eller advokat under sin fångenskap, på grund av särskilda ”undantag” i Kinas straffrätt:

According to Article 73 of the Criminal Procedure Law (刑事訴訟法), residential surveillance can be enforced at a designated location when an individual in suspected of crimes that endanger state security, involving terrorist activities or significant bribery. The law also says that the family should be notified within 24 hours upon the enforcement action, and the detained person has the right to meet a lawyer within 48 hours (Article 37).

But at the same time, the Criminal Procedure Law states that the family will not be notified if notification “can not be processed,” and that the right to meet with a lawyer can be revoked by police if doing so “impedes with the ongoing investigation.” Since 2016, a detainee also has the right to receive visits from state prosecutor every week as part of an oversight system meant to ensure that no ill-treatment occurs during RSDL. But this provision can also be denied by police or state security on the grounds of impeding an investigation.

Unsurprisingly, those “exceptions” have become norm, and in reality suspects under RSDL may only meet or speak to other parties with permission from the police. As a result of the exceptions, the authorities more often than not refuse to tell families as well as lawyers where a suspect is being held. RSDL also allows authorities to detain individuals at a secret location for up to six months, with no legal process whatsoever required. In plain language, that means the usual time limits of criminal detention before a formal arrest can be ignored, and the suspect can be held incommunicado for half a year.

I sin nuvarande form bryter RSDL mot en hel rad internationella konventioner och lagar som Kina ratificerat och därmed är skyldiga att följa, och redan 2015 uppmanade FN:s kommitté mot tortyr kinesiska myndigheter att genast skrota denna form av anhållning.

Enligt artikel 7 i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen utgör RSDL dessutom brott mot mänskligheten om det används ”systematiskt”, vilket utan tvivel är fallet i dag.

Min artikel för Taiwan Sentinel innehåller även citat från tidigare NGO-ordföranden Peter Dahlin, som kidnappades av Kinas säkerhetstjänst januari 2016 och spenderade 23 dagar i RSDL, som alltså även kan användas mot utländska medborgare.

Trots detta menar Dahlin att många analytiker, diplomater och journalister inte har koll på vad RSDL innebär – och att de ofta heller inte verkar vara intresserade. Han berättar bland annat om hur svenska ambassaden inte ens kontaktade honom efter att han utvisats från Kina:

With this in mind, it is particularly worrying, as Dahlin told me earlier this year, the Swedish embassy in Beijing seems to lack knowledge of RSDL and did not contact him for information after he was deported from China in late January 2016. This, said Dahlin, is “almost unbelievable” given the fact that Swedish citizen Gui Minhai was being held at the same premises and is still in detention.

Instead, Dahlin himself sent an e-mail to the Swedish embassy with some basic information about RSDL and his experiences in detention. Swedish diplomats promised to contact him again for a debriefing — something that, strangely enough, never happened.

Sverige var dock ett av elva länder som tidigare i år undertecknade en diplomatiskt skrivelse som krävde att Kina skulle upphöra med RSDL; en skrivelse som Kina avfärdade genom en omfattande smutskastningkampanj.

I ljuset av de nya uppgifter om tortyr som framkommit de senaste veckorna, är det av största vikt att det internationella samfundet fortsätter pressa Kina på denna punkt.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.