Lång och positiv recension av min bok ”Det nya Kina”

I senaste numret av tidskriften Respons finns den längsta och hittills mest positiva recensionen av min senaste bok.

Det är Mattias Lentz, tidigare minister på Sveriges ambassad i Peking samt chef för EU:s politiska delegation till Kina, som skrivit en tre sidor nästan helt odealt fördelaktig recension av ”Det nya Kina”.

Lentz börjar med medhåll om den slutsats jag drar i ineldningen av boken om hur pinsamt lite det rapporteras i svenska medier om Kina, medan exempelvis senaste valet i USA fyllde spaltmeter på spaltmeter nästan ett år i förväg. ”Det är dags att inse hur mycket Kina påverkar oss” är recensionens rubrik och ju talande i sig själv.

Han nämner också att den låga prioriteringen av resurser vad gäller Kina är ett mönster som inte bara går igen vad gäller svensk media, utan även märks inom exempelvis inom diplomatin. Innan amerikanska diplomater stationeras i Kina får de åtminstone ett års intensiv språkträning i kinesiska, något som svenska diplomater enligt Lentz ”bara kan drömma om”.

Som sig bör så bedöms ”Det nya Kina” sedan efter den ambition som jag fastställer i bokens inledning och förord:

Det nya Kina syftar enligt Olsson till att ge en ”kort bakgrund och en aktuell händelseutveckling kring tio av de största nutida problemen som landets myndigheter har att bemöta”. Förhoppningen är att både lekman och expert ska ”lära sig något nytt om ”den blinda fläck som Kina i dag utgör i många svenskars medvetande”. Och han lyckas bra med det. Jojje Olsson har skrivit en heltäckande och intressant bok om dagens Kina och de många, allvarliga problem landet står inför. Att han är journalist lyser igenom; han har följt Kina nära under de senaste knappt tio åren och förstärker texten med berättelser från en rad människor han mött eller vilkas historier han följt.

Lentz går sedan vidare med att på ett träffsäkert vis beskriva innehållet i de olika kapitlen, sätta texten i perspektiv samt belysa några av de exempel angående bland annat korruption och mänskliga rättigheter som tas upp i boken.

En recensionens slutsatser är att min bok ”erbjuder en gedigen och detaljerad genomgång av problematiken och utmaningarna”, även om Lentz inte helt håller med om mina funderingar kring myndigheternas hantering av de två kidnappade Kina-svenskarna.

Lentz tar också till vara på bokens fokus kring Xi Jinping, och ägnar extra utrymme i recensionens avslutning till att kommentera min beskrivning av Kinas nya president samt hans maktfullkomliga ambitioner:

I bokens sista kapitel, ”Xi Jinping och makten”, tecknar Olsson ett porträtt av Xi Jinping. När denne tillträdde 2012 hade många förhoppningen att han skulle bli den som skulle kunna genomföra politiska reformer vid sidan av det ekonomiska reformprogrammet. Så har inte blivit fallet. Istället har Xi Jinping ”tillförskansat sig mer makt än någon kinesisk ledare sedan Mao Zedong” och har nu också vunnit tillträde till kommunistpartiets pantheon efter att centralkommittén förklarat honom utgöra ”ledarskapets ofelbara kärna”.

Det finns mycket att säga om Xi Jinping och Olssons redogörelse täcker väl de många aspekterna.

Han spekulerar sedan själv i huruvida Xi Jinping kommer försöka ändra Kinas konstitution för att kunna behålla makten längre än vad som i dag tillåts, och understryker att detta är något mycket viktigt att följa för såväl svensk media som allmänhet.

Recensionen kan läsas i sin helhet som PDF här nedan:

Tidigare recensioner av min bok ”Det nya Kina” har varit mestadels positiva men även negativa. I december uppmärksammade jag här på InBeijing hur en docent i historia vid Lunds universitet vid namn Ingemar Ottosson närmast sågade min bok i magasinet Axess.

Ottossons recension var för mig obegriplig, eftersom den angrep min bok på punkter som jag inte hade för avsikt att täcka. Exempelvis kritiserades bristen på historiskt perspektiv och en beskrivning av Kinas statsskick innan 1928, eftersom boken ges ut av ett förlag som heter ”Historiska Media”.

I förordet står ju dock tydligt hur ”Det nya Kina” syftar till att beskriva det moderna Kina, vilket Lentz till skillnad från Ottosson verkar förstå och påpekar att: ”Den som vill ha mera av en historisk kontext, kan behöva komplettera med annan läsning, men Olsson fångar väl bilden av dagens Kina.”

Ottosson – som även är gästprofessor vid ett statligt kinesiskt universitet i Ningbo – menade vidare att mänskliga rättigheter är ett ”mångtydigt begrepp” samt att jag istället för repression borde ha skrivit om konsumtionssamhället eller den i Kina uteblivna åsiktspluralismen(!)

Hela mitt svar på Ottossons recension – som även innehåller direkta felaktigheter som att jag inte ska ha använt mig av några kinesiska källor – kan läsas här.

Visst är det anmärkningsvärt att en och samma bok kan resultera i två så vitt skilda recensioner. Men samtidigt känns det skönt att i tidskriften Respons få en recension av en kompetent skribent som förstår att ta vara på och bedöma min bok efter dess egentliga syfte och ambition.

För er som vill läsa och bedöma själva finns boken att köpa via exempelvis Bokus (217 kronor) och Adlibris (219 kronor).