Att skriva kinesiska namn på svenska eller engelska?!

17 januari, 2017

I och med detta inlägg vill jag försöka bringa klarhet i hur vi egentligen bör skriva ut vissa kinesiska namn i svenska texter. Ska vi alltid tvunget snickra fram en svensk översättning, eller är det bättre att ibland använda sig av engelska för att göra texten mer lättförståelig?

Problemet blev för mig särskilt tydligt i arbetet med min senaste bok ”Det nya Kina”. Mitt språkmässiga val har också kritiserats i en rad recensioner.

Göran Leijonhufvud påpekade i Helsingborgs Dagblad att min bok är ”full av anglicismer”, och Ingemar Ottosson skrev i Axess att jag verkade ha ”klippt och klistrat med engelska texter”.

”Varför får nästan alla kinesiska myndigheter och institutioner engelska namn istället för svenska?”, frågade sig vidare Joakim Enwall i en recension för Kinarapport, och menade att detta fick texten att framstå som ”flyhänt”.

Till att börja med så skriver jag sällan eller aldrig ut några kinesiska myndigheter med engelska namn. Tvärtom var jag i arbetet med boken noggrann med att korrekt översätta dessa myndigheter till svenska: ”Kinas statsråd”, ”politbyråns ständiga utskott”, ”järnvägsministeriet” och så vidare.

Men om vi håller oss till institutionerna så kan problemet exemplifieras med hjälp av namn på universitetet. I många korta texter benämns exempelvis Beijing University (北京大学) på svenska som ”Pekinguniversitetet” och Tsinghua University (清华大学) som ”Tsinghuauniversitetet”.

Gott så, eftersom detta är naturliga och allmänt vedertagna översättningar. Men då man som i min senaste bok refererar till mindre lärosäten med annorlunda namn så blir det genast lite krångligare. Hur skulle man på svenska exempelvis bäst översätta Beijing Normal University (北京师范大学)? ”Pekings normala universitetet”?

Anledningen till att jag här väljer det engelska namnet, alltså Beijing Normal University, är att skolan har ett officiellt namn på engelska som till och med är inskrivet i dess logotyp. Däremot har Beijing Normal University, givetvis, inget officiellt namn på svenska.

Att använda det engelska namnet är därför, enligt mig, inte bara korrekt rent formellt. Det undviker även missförstånd eller frågetecken för de läsare som själva vill hitta mer information om det nämnda universitetet online eller i andra källor.

Se nedan ytterligare några exempel på kinesiska universitet som jag valt att benämna med deras engelska namn i min senaste bok:

* East China Normal University (东方师范大学) – Om man skulle envisas med ett svenskt namn istället för det officiella engelska namnet, så skulle detta bli ”Östra Kinas normala universitet”.

* Beijing Foreign Studies University (北京外国语大学) – En rak översättning från det kinesiska namnet skulle bli ”Pekings universitet för utländska språk”. Men att här endast använda det svenska namnet skulle utan tvivel göra det omöjligt för svenska läsare att förstå vilket av alla Pekings språkuniversitet som åsyftas, eller för den delen kunna söka mer information om universitet online. Med största sannolikhet skulle många av sökningarna leda till Beijing Language and Culture University, var studenter till större andel är utlänningar.

* Communications University of China (中国传媒大学) – En rak översättning skulle bli ”Kinas kommunikationsuniversitet”. Men det finns ju fler en ett universitet i Kina som undervisar i kommunikation.

Andra exempel på universitet som visserligen inte förekommer i min bok, men som skulle bli krångliga att översätta till svenska, innefattar:

* North China Electric Power University at Beijing (华北电力大学) – Istället för att använda skolans officiella engelska namn, som också står inskrivet i dess logotyp, skulle vi på svenska vara tvungna att skriva: ”Norra Kinas elektricitets- och kraftuniversitet i Peking”.

* Beijing Forestry University (北京林业大学) – ”Kinas skogsuniversitet”?

Min poäng är denna: Många tredjespråk ger sina universitet och andra institutioner officiella engelska namn för att underlätta deras globala exponering. Det blir då ofta besvärligt att försöka översätta det redan översatta officiella namnet till ytterligare ett språk, i detta fall svenskan.

Och detta är ett problem som blir ännu mer uppenbart då det handlar om kinesiska, vars uppbyggnad skiljer sig väsentligt från engelskan.

Vidare så är det ju faktiskt sällan som vi ens översätter engelska universitet till svenska, förutom de allra största. Jag hade en vän som pluggade på North Carolina University. Inte skulle väl någon benämna hans skola som ”Norra Carolinas universitet”.

Så användningen av kinesiska universitets officiella engelska namn, som Enwall menar gör min bok ”flyhänt”, är i själva verket en praxis som jag kom fram till efter noga övervägande och efter att ha provat flera olika metoder.

Min fråga till alla som skriver om Kina – eller har intresse av språk i största allmänhet – är alltså: Hur borde vi skriva ut kinesiska institutioner som har officiella namn på engelska, men inte på svenska?

Bör vi underlätta för läsaren genom att använda det officiella namnet, eller borde vi själva hitta på ett svenskt namn bara för att hålla oss till regelboken? Och hur borde vi i så fall översätta Beijing Normal University?

Förmedla gärna åsikter och förslag i kommentarsfältet nedan. Kanske kan det om inte annat förhindra att jag och andra skribenter i framtiden får kritik för att vara slarviga.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 764 andra, prenumerera du med.

Translate article

Go toTop