Kina plågat av extrema luftföroreningar

Under den senaste veckan har framför allt norra Kina varit insvept i ett moln av livsfarligt smog. Skolor har tvingats stänga, hundratals flygavgångar ställts in och bilar tagits av vägen i flera städer av säkerhetsskäl på grund av dålig sikt.

Vidare har otaliga patienter, såväl vuxna som småbarn, uppsökt sjukhus efter andningssvårigheter. Bland annat Time Magazine summerade i veckan tillståndet:

Beijing and much of industrial northern China are in the midst of a “red alert,” the highest level in China’s four-tiered pollution warning system. The red alert affected 460 million people, according to Greenpeace East Asia, which calculated that about 200 million people were living in areas that had experienced levels of air pollution more than 10 times above the guideline set by the World Health Organization.

Världshälsoorganisationen rekommenderar att snittvärdet av skadliga partiklar vid namn PM 2,5 under ett dygn inte bör överstiga 25. Som en jämförelse är Stockholms mål att hålla denna partikelhalt under 12,5.

Enligt Greenpeace befann sig alltså 200 miljoner människor i en nivå på över 250, och enligt Shanghai Daily uppmättes nivåerna till över 500 i ”flera städer” i norra Kina vid veckans början.

500 är en nivå som Världshälsoorganisationen associerar med hjärnskador, nervskador och hjärtattacker. Värst var det i staden Shijiazhuang just utanför Peking, där mätaren för skadliga partiklar översteg 1 000(!)

Det innebär alltså att invånarna i Shijiazhuang under den senaste veckan andats luft vars skadliga partiklar varit upp till 100 gånger högre än Stockholms målsättning.

Siffror och statistik i all ära, men bara bilder kan ge en rättvis uppfattning av hur illa smog av detta slag ser ut i verkligheten. Här är ett smakprov av bilder som delats av media och internetanvändare i Kina under den senaste veckan:

Särskilt den sista bilden väckte stor uppståndelse på internet. Den är från en skola i provinsen Henan, där eleverna tvingades skriva ett prov utomhus i såväl kyla som skadliga nivåer av luftföroreningar. Skolans rektor ska ha sparkats efter uppståndelsen.

Myndigheterna gör dock mycket för att tona mer problemet snarare än att bekämpa smogen. För två veckor sedan diskuterade Pekings lagstiftande församling möjligheten att klassificera luftföroreningar som en ”meteorologisk katastrof”, vilket enligt Financial Times främst skulle hjälpa de industrier som förorenar luften att undvika sitt ansvar.

Financial Times citerar även kinesiska internetanvändare som påpekar att inte tillräcklig press sätts på myndigheterna för att komma till rätta med problemet. Att uttala sig negativt om smogen är nämligen fortfarande förenat med stor fara för såväl organisationer som enskilda individer.

Förra veckan skrev jag här på InBeijing om hur polis i staden Chengdu spärrade av stadens centrala delar och anhöll dussintals personer som protesterade mot den skitiga luften. Flera personer anhölls dessutom blott för att ha burit ansiktsmask i det område där protesterna ägde rum.