Nordiska vapen och övervakningssystem i Kina

I slutet av förra månaden skrev jag här på InBeijing om hur svenska företaget Cybaero ska sälja 70 obemannade helikoptrar till Kina. Dessa kan användas för såväl militärt bruk som att övervaka civila, och dessutom finns det en överhängande risk att kineserna kopierar systemet och startar egen massproduktion.

Trots detta fick Cybaero stor hjälp av Sveriges myndigheter och militär att ro affären i land. Först fick Cybaero ett särskilt exporttillstånd för att kunna visa upp drönarna på plats i Kina, och sedan godkändes exporten trots allvarlig kritik av myndigheten Inspektionen för strategiska produkter som ligger under Utrikesdepartementet.

Försvarsmakten å sin sida hjälpte Cybaero med testflygningar på sina korvetter för att visa för kineserna att helikoptrarna kan lyfta och landa från rörliga fartyg. Testerna gjorde att kineserna betalade tidigare än överenskommet för att korta leveranstiden. Cybaero hade redan några år tidigare valts ut av Försvarets materielverk för demonstrationsflygningar inför potentiella utländska kunder.

Och nu vill Danmark tydligen inte vara sämre. Nyligen avslöjade nämligen den danska tidningen Information att landets myndigheter har godkänt export till Kina av utrustning för övervakning av internet.

En icke namngiven dansk aktör har fått klartecken att exportera såväl hårdvara som mjukvara för detta syfte. Enligt experter som Information intervjuat så handlar det om sofistikerade system där kinesiska myndigheter kan få tillgång till kontaktlistor, bilagor och ”allt annat” relaterat till en användare som avslöjat sin IP-adress genom att exempelvis skicka mail.

Den danska talesmannen för Amnesty International kräver nu att danska myndigheter ska stoppa affären. Och enligt Edin Omanovic, forskare vid Privacy International, kan affären rent av strida mot EU:s regler för exportkontroll. Reglerna gör nämligen gällande att europeisk teknik inte ska användas för att kränka mänskliga rättigheter – därmed borde även Cybaeros affär strida mot EU:s exportregler.

Information talar även med en dansk tjänsteman som medger att hänsyn måste tas till mänskliga rättigheter vid denna typ av export ”när det är relevant”; men samtidigt vill han inte uttala sig om huruvida det är relevant då det gäller export till just Kina.

Så exportregler och moral till trots så kommer vi snart kunna se svenska drönare användas av Kinas militär och säkerhetsstyrkor, samtidigt som myndigheterna jagar aktivister på internet med hjälp av danska övervakningssystem. Så mycket för skandinavisk moral och etik.