Försvarsmakten hjälper svenskt företag att sälja drönare till Kina

Denna vecka blev det klart att Cybaero ska sälja 70 obemannade helikoptrar till Kina. Detta sedan företaget fått särskilt exporttillstånd från svenska myndigheter, och dessutom hjälp av Sveriges försvarsmakt med tester som visat den statliga kinesiska kunden att helikoptrarna kan lyfta och landa från fartyg i snabb rörelse.

Affären har tidigare kritiserats av bland annat Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, som varnar för att Kina kan använda helikoptrarna till såväl övervakning som militära syften och dessutom kopiera systemen för egen produktion.

Redan sommaren 2014 tecknade Cybaero ett ramavtal med Kina värt cirka 800 miljoner kronor. (Avtalet blev för övrigt till på klassiskt kinesiskt vis, då en av styrelsemedlemmarna i Cybaero är gift med en kinesisk kvinna som har kontakter på hemmaplan.)

Vid slutet av samma år valdes Cybaero ut av Försvarets Materielverk för test- och demonstrationsflygningar som enligt dåvarande vd Mikael Hult innebar ”stora möjligheter” att visa upp systemen till ”potentiella kunder i Sverige och även internationellt”

Våren 2015 gav svenska myndigheter dessutom ett särskilt exporttillstånd till Cybaero för demonstrationsflygningar i Kina för utvalda potentiella kunder.

cybaeroCybaeros obemannade helikopter testas på marinens korvetter, vilket ledde till att affären med Kina roddes i hamn med förkortade leveranstider.

Mikael Hult å sin sida fortsatte vifta bort kritiken kring affären, och menade att kineserna enbart kommer använda helikoptrarna för ”civila samhällsuppdrag”. Han påstod vidare att avtal och personliga kontakter gör det möjligt för Cybaero att ha full koll på utrustningen även efter avslutad affär, och att det skulle vara ”väldigt svårt” för Kina att hacka och kopiera systemen.

Under 2016 fortsatte försvaret att assistera Cybaero med två tester. I april år ägde testflygningar rum på marinens korvetter av Visbyklass, för att övertyga kunden om att helikoptrarna kan lyfta och landa på fartyg i snabb rörelse.

Testerna innebar en förkortad leveranstid samt tidigare betalning från Kinas sida.

Men eftersom helikoptrarna de facto kan användas för såväl militärt som civilt bruk så måste exporten först godkännas av den svenska myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som ligger under Utrikesdepartementet.

Detta har nu gjorts och sannolikt kommer vi snart att få se svenska obemannade helikoptrar av högsta klass användas av Kinas säkerhetsstyrkor samt militär, förmodligen bland annat i den territoriella konflikten i Sydkinesiska havet.

Mikael Hults garantier om ”civila samhällsuppdrag” och kontroll över utrustningen efter avlutad affär ger nämligen inte Stockholms internationella fredsforskningsinstitut mycket för. Institutets forskare Siemon Wezeman säger:

Kina behandlar ju inte precis sin befolkning särskilt väl. Dessutom har Kina vid tidigare köp garanterat att man inte ska kopiera något, till exempel hela vapensystem. Ändå har man lyckats kopiera de sakerna. Vill man trots detta handla med Kina, då måste man fråga sig vad man egentligen håller på med.

Återigen har Försvarsmakten och svenska myndigheter visat hur duktiga de är på att gå emot lagar de själva stiftat om att inte exportera vapen till diktaturer.