Lögner från Kina om svenska UD:s ståndpunkt i Sydkinesiska havet

Som jag skrev i går så beslutade den permanenta skiljedomstolen i Haag under gårdagen att Kina saknar grund för sina territoriella anspråk i Sydkinesiska havet.

Kina hade redan på förhand sagt att man tänkte ”ignorera domen” eftersom man ansåg att Haagtribunalen saknar auktoritet i frågan, trots att Kina ratificerat FN:s havsrättskonvention som domstolen byggde sitt beslut på.

Men istället för att ”ignorera domen” så ägnade kinesiska politiker och landets statliga media en stor del av gårdagen med att fördöma Haagtribunalen. Såväl president Xi Jinping som utrikesminister Wang Yi tog i från tårna i sin kritik av beslutet.

Kinesiska myndigheter har i dag även hunnit med att släppa en vitbok där man inte bara förkastar domstolen utan även anklagar Filippinerna för att länge ha ockuperat ”historiskt kinesiskt territorium”. Man har även varnat för planer att införa en ”identifikationszon” för flyg över Sydkinesiska havet, vilket skulle innebära krav på alla flygfarkoster att meddela Kina innan de ger sig in i vad som i dag är internationellt luftrum.

Också på sociala medier har kritik och ilska luftats från såväl myndigheter som bloggare. En post som är värd särskild uppmärksamhet kommer från kontot ”最瑞典” (”mest Sverige”) på WeChat. Där hävdas att svenska Utrikesdepartementet stödjer Kinas anspråk i Sydkinesiska havet:

ud1Den kinesiska texten hävdar att Sveriges regering stödjer Kinas ståndpunkt i Sydkinesiska havet, samt menar att Haagtribunalens beslut bör ignoreras till fördel för bilaterala förhandlingar mellan Kina och Filippinerna..

ud2..inlägget, som gör anspråk på att representera svenska myndigheter, avslutas med en bild på statsminister Stefan Löfven och Kinas president Xi Jinping.

Jag frågade det aktuella kontot på WeChat om man representerar någon svensk myndighet, men har ännu inte fått något svar. En bekant kontaktade även Utrikesdepartementet, vars presstjänst via Twitter bekräftade att man inte står bakom uttalandet.

Utrikesdepartementet sade sig även ”avse hantera den aktuella frågan inom kort” men ”föredrar att inte ge den mer uppmärksamhet i detta forum [Twitter] för tillfället”.

Det förvisso ingenting som kopplar det aktuella kontot på WeChat till Kinas regering. Men samtidigt har kinesiska myndigheter en så pass stor makt över internet att man kan radera den felaktiga informationen på en gång om man så önskar.

Men kanske föredrar Kinas myndigheter att ha informationen kvar – det vore förmodligen besvärligt för Sverige att kontakta Kina och begära att påståendet tas bort. Då måste ju svenska myndigheter nämligen samtidigt framhålla att man inte stödjer Kina i frågan, vilket skulle innebära risk för repressalier från kinesisk sida.

Vidare vore detta inte heller första gången som Kinas myndigheter ljuger om vare sig Sveriges eller andra länders ståndpunkt angående Sydkinesiska havet. Förra månaden påpekade Wall Street Journal hur Kinas myndigheter hävdat att 60 nationer stödjer landets anspråk i Sydkinesiska havet.

Dock hade bara åtta länder gått ut och officiellt deklarerat sitt stöd från Kina. Bland de länder som Kina påstått visade stöd för de kinesiska kraven fanns Sverige.