Sveriges radio, Kinas president och ironi

Egentligen hade jag inte tid att skriva något inlägg här på InBeijing i dag. Men efter snabbt besök på Sveriges radios hemsida kunde jag ändå inte låta bli.

Där uppmärksammar Studio ett – Sveriges radios ledande fördjupande nyhetsprogram – hur ”Kinas premiärminister Xi Jing Ping” är på besök i Storbritannien.

Det finns dock två problem med detta; han heter Xi Jinping och är inte Kinas premiärminister utan dess president.

Felstavningar kan alla göra, men jag finner det ändå lite märkligt att man så nonchalant inte kan uppbringa den minimala ansträngning som krävs för att få antingen namn eller ämbete rätt på ledaren för världens största land.

Ännu mer kul blir det givetvis att påpeka detta mot bakgrund av mitt inlägg ”Sverige ointresse av det riktigt viktiga” som i somras fick tusentals läsare och hundratals delningar i sociala medier.

Där argumenterade jag för hur okunniga och ointresserade svensk media är vad gäller Kina, och hur det även leder till stora kunskapsluckor hos svenskar om världens största land (på bekostnad av en överrapportering från USA och arabvärlden).

Inlägget renderade också många kommentarer från journalister som menade att så inte var fallet; svensk media rapporterar visst mycket om Kina och att jag inte upplevde det så eller misslyckades med att sälja artiklar berodde på mina egna tillkortakommanden.

En av kommentarerna kom från Margita Boström, som menade att jag behövde lyfta blicken från mig själv för att inse att intresset för Kina i svensk media de facto är stort.

Och vart jobbar förresten Margita Boström? Jo, hon är utrikesreporter på Sveriges radio :)

xijinpingSveriges radio missar namn och titel på Kinas president. Landets premiärminister heter ju, som vi alla vet, Li Keqiang.