Mer om den nordkoreanska pojken som Migrationsverket tänkt utvisa till Kina

Gårdagens inlägg här på InBeijing om den nordkoreanska pojke som riskerar utvisning från Sverige till Kina blev populärt, med fler än 1 000 läsare och över 100 delningar på Facebook. Tänkte därför följa upp och ge er läsare ytterligare information om fallet som under gårdagen uppmärksammades i Sveriges radio.

P1-morgon körde ett 11 minuter långt inslag som främst handlade om inkompetensen hos den handläggare vid Migrationsverket som skött pojkens ärende.

Bland annat har handläggaren skrivit fel då hon sökt efter koreanska ortsnamn och vägrar tro att man kan ta sig över den flod som delar Nordkorea och Kina.

Sedan följer en intervju med Migrationsverkets rättschef som försvarar kompetensen hos myndighetens personal:

Vidare sändes också ett inslag på 12 minuter i Studio ett, som ger en utförlig bakgrund till fallet och dess detaljer. Intervju med pojkens advokat, samt citat från handläggarens skamlösa intervjuer med den nordkoreanska pojken.

Det uppges också att handläggaren är mycket oerfaren men ändå inte begärt utomstående experthjälp i ärendet.

Också en intervju med en chef på företaget Sprakab, vars bedömning av att pojkens modersmål inte är nordkoreanska kan var avgörande för hans utvisning:

En mycket pinsam affär. Det sista inslaget avslutas med faktumet att Sverige nu kommer jobba med Kinas ambassad för att utreda om pojkens nationalitet är kines.

Pålitligheten i att använda sig av en diktaturs ambassad för att utreda nationaliteten hos medborgare i en annan diktatur kommer med all säkerhet att ifrågasättas.