Publicerat: Kinas gröna revolution

Som jag nämnde tidigare i november, håller jag på att skriva en artikelserie i fem delar för nordens största energimagasin ERA.

Den första delen tog upp Kinas globala jakt på råvaror, och den andra artikeln, som nu är färdig, handlar om Kinas stora satsningar på förnyelsebar energi.

Kina har som bekant enorma problem med luftföroreningar. Därför antogs 2011 en ny ekonomisk femårsplan som kallades för ”en grön revolution”, då den innehöll satsningar om 3 000 miljarder kronor på förnyelsebar energi.

Några av planens mål var att till 2015 minska koldioxidutsläppen med 40 procent jämfört med 2005 års nivåer, samt att till samma år minska beroendet av kol för energiframställning från 70 till 63 procent.

Planen har också omsatts i praktiken; i fjol satsade Kina enligt FN 65 miljarder dollar på grön energi, vilket var långt mer i USA, och faktiskt en fjärdedel av hela världens investeringar i detta område.

Kinas stora satsningar har dock resulterat i en rad handelskrig med USA och EU, vars egna tillverkare av sol- och vindkraft fått problem att tävla mot de kraftigt subventionerade kinesiska företagen.

Läs mer om detaljerna i artikeln här nedan, eller i större version via Scribd: