Publicerat: Kinas globala jakt på råvaror

21 november, 2013

Jag har inlett ett kortare samarbete med tidningen ERA, som innebär att jag kommer skriva fem artiklar för dem på temat Kinas energi och miljö.

Den första artikeln publicerades i det aktuella numret av ERA, och handlar om Kinas globala jakt på de råvaror som landet behöver för att tillgodose sitt växande energibehov.

Kinas investeringar på olika kontinenter har exempelvis inneburit att man i oktober i år passerade USA som världens största oljeimportör. De senaste fem åren har Kinas behov av olja ökat med 40 procent, och beräknas öka med ytterligare 50 procent till år 2020.

Förutom olja, så har Kina även ett stort intresse av att importera naturgas, främst då från gamla sovjetrepubliker som Afghanistan, Uzbekistan och Tajikistan.

De senaste åren har kinesiska ingenjörer byggt två enorma rörledningar; en 1 800 kilometer lång för gas, samt en 2 200 kilometer lång för olja. Avtal på hundratals miljarder kronor har nyligen tecknats för import från såväl Ryssland som en rad delrepubliker.

Ni kan läsa mer i detalj om denna utveckling i artikeln här nedan, eller i större version via Scribd:

Go toTop