Veckan som gick: Nyhetsbrev från Kina/Asien vecka 44

4 november, 2013

Den gångna veckan här i Kina har varit intressant nyhetsmässigt, därför är också veckans nyhetsbrev en aning längre än vanligt.

Under veckans början skakades Kina av ett våldsdåd vid Himmelska fridens torg, där fem personer miste livet efter att en bil medvetet kört rakt in i en folksamling.

Bilens förare tillhörde det muslimska minoritetsfolk uigurer, som i sin hemprovins Xinjiang flera gånger det senaste året varit inblandade i våldsamheter med kinesisk polis.

Kinesiska myndigheter har kallat dådet för en ”terroristattack”. Det är sannolikt att relationen mellan uigurer och kinesiska myndigheter kommer försämras ytterligare de kommande månaderna, då kontrollen mot misstänkta uiguriska aktivister förmodligen skärps.

I övrigt så har myndigheterna nu bestämt att den nuvarande centralkommitténs tredje plenum kommer börja 9 november. Vikten av detta möte ska inte underskattas, då viktiga beslut som format hela Kinas ekonomiska utveckling ofta tagits just vid tidigare centralkommittéers tredje plenum.

En statlig tankesmedjas rapport inför det tredje plenumet har dessutom läckt ut i kinesisk media. Rapporten – som har delats ut till samtliga ledamöter – stipulerar storskaliga ändringar inom områden som finans och myndigheternas roll i ekonomin. Man föreslår även ett grundläggande välfärdssystem och en omfattande landreform.

Läs min lite längre sammanfattning om det tredje plenumet här via Finansliv.

Glöm inte heller att följa InBeijing på Twitter och Facebook för löpande nyheter från Kina/Asien under veckans gång!

VECKAN SOM GICK: NYHETSBREV FRÅN KINA/ASIEN V. 44

EKONOMI & HANDEL

Changing the economy: The long weekend – The Economist reder ut vilka ekonomiska reformer som kommer diskuteras vid det tredje plenumet, och skriver särskilt om den delikata uppgiften att göra upp med Kinas stora statliga företag. De statliga företagen är ofta tungt subventionerade, ineffektiva och hämmar innovation i och med att privata aktörer inte kan konkurrera med dem. Samtidigt utgör de en stor del av Kinas ekonomi; anställer 20 procent av Kinas arbetsstyrka och innehar 50 procent av landets tillgångar.

Xi Jinping appears poised to unveil sweeping economic changes – South China Morning Post uppmärksammar den rapport från statliga tankesmedjan Research and Development Centre of the State Council som publicerats i kinesisk media just innan det tredje plenumet. Här finns en reformplan på åtta punkter, som innefattar att minska statens roll i Kinas ekonomi och göra landets valuta fullt konvertibel inom 10 år. Privata investeringar i hårt reglerade sektorer som bank, energi, infrastruktur och telekom kan komma att möjliggöras.

China’s Official Local Debt Could Exceed CNY14Trl, Some Hidden Debt Excluded – Någon typ av reform av det finansiella systemet är utan tvivel nödvändigt, då Caijing fortsätter följa den statliga utredningen som nu pågår av lokala myndigheters skulder, som uppskattas till minst 14 biljoner kronor. Och då kan summan vara ännu högre ändå, eftersom det tros finnas stora summor i så kallade ”gömda skulder”. Denna utredning är mer exakt än tidigare, eftersom den inkluderar även mindre städer.

IMF: measuring China’s impact on Africa – På senare tid har USA:s skärpning av billig kredit negativt drabbat tillväxten i utvecklingsländer världen över, med Financial Times påpekar att även Kinas ekonomiska utveckling spelar stor roll för Afrikas dito. Internationella valutafonden uppskattar exempelvis att varje procent som Kinas inrikes investeringar ökar med, innebär en ökning med 0,6 procent i export för länder söder om Sahara. Effekten är särskilt stor i olje- och resursrika länder som Angola, Zambia och Nigeria.

POLITIK & INTERNATIONELLA RELATIONER

Beijing says Uygur militants behind suspected Tiananmen terrorist attack – Kinesiska myndigheter kallar våldsdådet vid Himmelska fridens torg, med fem döda som följd, för terroristattack en terroristattack och menar att den utfördes av den militanta uiguriska gruppen East Turkestan Islamic Movement. De misstänkta sägs utgöra tre familjer och ytterligare en person, som tillsammans satte upp en terroristgrupp i början av oktober, och sedan planerat dådet genom att flera gånger även rekognoscera vid torget. Uttalandet kom under ett möte vid Shanghai Cooperation Organization, där Kina även bad medlemsländerna om hjälp med att lösa problemet gällande islamska terrorister.

Q. & A.: Philip Potter on the Growing Risk of Terrorism in China – I samband med förra veckans våldsdåd intervjuar Sinosphere professor Philip Potter, som i en ny rapport utvecklar teorier om hur kinesiska myndigheters tillvägagångssätt i Xinjiang skapat ”två Kina”; ett öppet och ekonomiskt blomstrande i öster, samt ett stängt och förtryckt i väster. I förlängningen ökar detta risken för fler liknande dåd i Peking och övriga Kina, särskilt när internet nu gör det allt svårare för myndigheterna att kontrollera det utbredda missnöjet bland uigurerna. Han menar också att det faktiskt finns uiguriska länkar till ljusskygga organisationer i Afghanistan och Pakistan.

Uighurs in China are fearful after Tiananmen Square attack – Förra veckans terroristdåd har enligt LA Times inneburit att allmänheten nu ser med än större misstänksamhet på den uiguriska minoriteten, även på restaurangägare och antikhandlare som inte har något med dådet att göra. I Peking pågår det enligt intervjuade uigurer regelbundna kontroller där de måste avbryta sin affärsverksamhet för att visa id-kort till polisen, men det är ändå inget mot den hetsjakt på misstänkta som pågår i uigurernas hemprovins Xinjiang, där polisen enligt uppgift gör nattliga räder mot uiguriska hem. Situationen kommer knappast förbättra den redan ansträngda relationen mellan uigurer och etniska kineser.

China says it will try to silence the Dalai Lama in Tibetan homeland – Vad gäller Tibet, så kommer Kina trappa upp sina ansträngningar för förhindra att känslig information från Dalai Lama och andra liknande utländska källor når provinsens invånare. South China Morning Post citerar Tibets partichef, som planerar åtgärder som att beslagta olagliga paraboler, övervaka internet hårdare samt se till att alla användare av internet och telefon har registrerat abonnemanget i sitt riktiga namn. I tv ska 95 procent av den bästa sändningstiden användas till att förmedla bilden om ett Tibet som utvecklats positivt under kommunistpartiets ledning.

China: Go on, bet the farm – The Economist spekulerar kring ytterligare politiska förändringar som kan komma att ta plats under det tredje plenumet, och vara till hjälp för landets fattiga och ofta orättvist behandlade bönder. Främst handlar det om en landreform som skulle göra det möjligt för bönderna att äga och handla med den mark som i dag fortfarande ägs kollektivt, och som bönderna tvingas arrendera från myndigheterna. Detta skulle utan tvivel minska korruption och marktvister. Det talas även om att reformera systemet med mantalsskrivning (hukou), för att stärka böndernas rättigheter och snabba på urbaniseringen.

INTERNET, TEKNIK & MEDIA

Taiwan protests Apple maps that show island as a Chinese province – I sina nya versioner av mjukvaran iOS och Mac OS, listar Apple Taiwan som en kinesisk provins på sin kartservice. Det har fått taiwanesiska myndigheter att ilskna till, och krävt att Apple ska ändra tillbaka Taiwans status i mjukvaran som självständig nation. Frågan är givetvis känslig för Apple som har all anledning att stryka den kinesiska regimen medhårs, och när PC World kontaktade företaget för en kommentar så fick man inget svar.

Access to NK News partially blocked in South Korea – Att Nordkorea blockerar information från utländsk media är knappast någon nyhet. Men nu uppmärksammar NK News att censuren även pågår åt andra hållet, då delar av deras egen information och artiklar inte längre går att tillgå i Sydkorea. Det handlar främst om en databas över hotfull retorik i nordkoreansk media. Censuren sägs ha pågått sedan i fredags, och får kritik särskilt eftersom flera akademiker använder databasen i sin forskning.

ENERGI & MILJÖ

China’s smoggy days at 52-year high – Under den gångna veckan har nivåerna på luftföroreningarna här i Peking återigen letat sig upp mot livsfarliga nivåer, och i veckan skrev mycket riktigt statliga Folkets dagblad en artikel som visar att antalet dagar med smog i Kina i år varit det högsta antalet på 52 år. Ett tiotal provinser och regioner upplevde under oktober 10-15 dagar med tung smog, och på vissa platser i Shanxi, Jiangsu och Henan mätte dessa dagar 15-20 till antalet. Man tillägger att smogen väntas fortsätta under november, främst i centrala och östra Kina.

Pollution Halves Visitors to Beijing – Antalet utländska turister som reste till Peking kommer vara ungefär hälften så få detta år jämfört med i fjol. Det skriver kinesisk media, som menar att en stor anledning till detta är huvudstadens luftföroreningar, som man dessutom menar har ”hypats” i utländsk media. Särskilt stor har minskningen av turister från Japan och Sydkorea varit, vilket tros bero på politiska spänningar.

China’s anti-pollution drive risks running out of gas – I ett försök att minska luftföroreningarna i norra Kina, har myndigheterna propagerat för att uppvärmningen av städerna under vinterhalvåret bör ske med naturgas istället för kol. Enligt Reuters är problemet med denna taktik att det helt enkelt inte finns tillräckligt med naturgas. Inom Kinas gränser råder det brist på gas, och importen ökar för långsamt jämfört med behovet. Bristen på gas kommer rent av att vara större i år än i fjol, eftersom man bytt kolkraftverk mot gasuppvärmning i en snabbare takt än vad man tillgå själva gasen. Resultatet blir att man ändå fortsätter elda med kol, med en tung smog som följd även denna vinter.

SAMHÄLLE, KULTUR OCH HÄLSA

China to end use of prisoners’ organs for transplants in mid-2014 – Vid mitten av nästa år kommer kinesiska myndigheter sluta med att ta vara på avrättade fångars organ för att använda till transplantationer. I Kina råder en konstant brist på organ, på grund av traditioner som gör gällande att en kropp bör begravas hel. Icke desto mindre har det uppstått en svart marknad inom organhandel, som man 2007 försökte hindra genom att förbjuda transplantationer av organ som inte kom från nära släktingar. Enligt Reuters är Kina det enda land i världen som i dag använder avrättade fångars organ till detta syfte, men kommer sluta på grund av etiska skäl.

Beijing police accused of sexism towards women drivers – Pekings polismyndighet har fått motta kritik, efter att på sin officiella mikroblogg publicerat en rad misstag i trafiken som man ansåg var särskilt vanligt bland kvinnor. Dessa inkluderar problem med körriktningen, svårigheter att växla och en tendens att glömma dra ur handbromsen innan man börjar köra. Trots kritiska kommentarer från flera bloggare så står inlägget kvar, uppmärksammar BBC.

Jung Chang’s revisionist account of ‘the concubine who launched modern China’ – South China Morning Post uppmärksammar den debatt som uppstått sedan Jung Chang släppt en bok om änkekejsarinnan Cixi, som enligt den gängse historiebilden bidrog till Kinas förfall genom sitt vanstyre under kejsardömets sista 50 år. Chang menar istället att Cixi, och inte Deng Xiaoping, borde krediteras för att vara den makthavare som med reformer främst lade grunden för det moderna Kina. Chang har tidigare skrivit en uppmärksammad bok om hur Mao Zedongs styre orsakade tiotals miljoner dödsoffer.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.