Veckan som gick: Nyhetsbrev från Kina/Asien vecka 40

Efter sex veckor i Sverige är jag nu tillbaka på plats i Peking. Skönt att vara tillbaka – även om luftföroreningarna har varit en katastrof den gångna veckan.

Tiden i Sverige präglades av resor, föreläsningar och marknadsföring i samband med min nya bok ”Peking – förändringarnas stad”. Den kom ut för bara en månad sedan, och har redan blivit recenserad i bland annat Aftonbladet, Vagabond och Omvärlden. Ni kan läsa recensionerna samlade på en sida här.

På grund av hög arbetsbörda ges i dag en något förkortad version av detta veckovisa nyhetsbrev, med två nyheter under varje kategori.

Följ InBeijing på Twitter och Facebook för att hålla er uppdaterade med nyheter om Kina/Asien kontinuerligt under veckans gång.

VECKAN SOM GICK: NYHETSBREV FRÅN KINA/ASIEN V. 40

EKONOMI & HANDEL

Shanghai Free Trade Zone: The next Shenzhen? – The Economist sammanfattar den upphaussade invigningen av Shanghais nya frihandelszon, som främst syftar till att uppmuntra utländska investeringar, genom att lätta på restriktionerna inom flera olika affärsområden. Det är också meningen att Kinas valuta yuan här ska kunna handlas med en mer flexibel växelkurs. Frihandelszonen ses som ett experiment som ska kunna sprida sig till andra delar av Kina om det är framgångsrikt, lite som de särskilda ekonomiska zonerna i början av Kinas ekonomiska reformer för drygt 30 år sedan. Men många ställer sig frågande till vad denna nya zon innebär i praktiken, då detaljer om dess regler och betydelser fortfarande i stort saknas.

Japan and Abenomics: Taxing times – En nyckelfråga för hälsotillståndet i Japans finanser, är möjligheten att kunna höja inköpsskatten som i dag är så låg som fem procent. Efter något årtionde av deflation har det inte varit möjligt för myndigheterna att så göra, men nu har president Shinzo Abe beslutat sig för att höja momsen till åtta procent med början i april nästa år. Denna fråga kan knappast överskattas, eftersom Japan är i stort behov av skatteintäkter för att råda bot på sin statsskuld som uppgår till oroande 245 procent av BNP. The Economist påpekar hur en höjning är nödvändig, men även riskabel i detta kritiska läge av Japans återhämtning. Riskerna innefattar ny deflation samt att Shinzo Abes parti tappar röster.

POLITIK & INTERNATIONELLA RELATIONER

China’s Surprising Reaction to the U.S. Government Shutdown – Faktumet att USA tillfälligt har fått stänga ner delar av sin offentliga sektor på grund av bråk inom landets myndigheter uppmärksammas flitigt av såväl media som mikrobloggar i Kina. Tvärtemot vad man kan tro så har skadeglädjen dock uteblivit i de statliga medierna, som istället utreder och i det närmaste oroas över tillståndet i USA. Det beror sannolikt på att Kinas ekonomi är beroende av USA, samt att man är den största ägaren av USA:s statsskuld. China File påpekar dock att tonen är en annan på Kinas sociala medier. Här passar mirkobloggare på att hylla USA:s politiska system, där olika aktörer enligt maktdelningsprincipen kan kontrollera och debattera mot varandra.

Cancellation of Trip by Obama Plays to Doubts of Asia Allies – En konsekvens av dödläget i Washington är att Barack Obama tvingades ställa in en planerad resa till Asien, vilket enligt New Yor Times rent realpolitiskt spelar Kina i händerna. USA har ju nämligen numera en uttalad säkerhetspolitik som innebär en förskjutning av fokus till östra Asien, troligen med syfte att kontrollera Kinas allt större inflytande här. Men nu kan länder i området med rätta ställa sig frågan om USA kan göra något gott för det politiska läget i området, då man inte ens kan hålla sina egna parker öppna. Istället är det nu Kinas president Xi Jinping som nu åker runt till länder som Indonesien och Malaysia för att ingå avtal och borga för närmare politiskt samarbete.

INTERNET, TEKNIK & MEDIA

China employs two million microblog monitors state media say – Statlig media kom i veckan med en rapport som gav överraskande inblick i Kinas internetcensur, bland annat genom att hävda att myndigheterna anställer inte mindre än två miljoner personer för att bevaka nätets innehåll. Enligt BBC handlar det om kontrollanter som inte nödvängdigtvis raderar innehåll på nätet, men samlar ihop det till olika slags rapporter som sedan lämnas till myndigheterna. Ett omfattande träningsprogram med instruktioner till denna personalstyrka ska också äga rum 14-18 oktober. Om myndigheterna hoppas hålla koll på internet så lär detta behövas – bara mikrobloggen Sina Weibo har nu över 500 miljoner användare och över 100 miljoner postade meddelande per dag.

How Internet Censorship Actually Works in China – Ett forskarteam från Harvard har kollat mer noggrant på hur censuren av kinesiska mikrobloggar fungerar, och de intressanta resultaten publicerades i veckan i The Atlantic. Främst är man förbluffad över systemets effektivitet, eftersom nästan alla känsliga inlägg som forskarteamet postade med olika användarprofiler togs bort inom 24 timmar. Vidare märks att myndigheterna är särskilt noga med att slå ner mot aktiviteter riktade mot gräsrötterna, alltså försök från användare att engagera allmänheten i protester och demonstrationer av olika slag.

ENERGI & MILJÖ

Fukushima 101: 5 questions answered about Japan’s crippled nuclear reactors – Turerna och buden kring det havererade kärnkraftverket i Fukushima har varit många, varför Christian Science Monitor denna vecka sammanfattar läget genom fem frågor och svar. bland annat konstateras att det inte finns någon risk för en härdsmälta i nuläget, men att vattenföroreningar och kostnaderna för att stoppa dessa utgör stora bekymmer. Tepco, som äger kärnkraftverket, får också hård kritik för hur man hanterat situationen.

Hazardous smog returns to Beijing and surrounding region amid holiday – Under den gångna veckans nationella ledighet i Kina har Peking återigen svepts in i ett grått moln av smog. Föroreningarna har flera dagar i rad nått nivåer som är rakt av hälsofarliga, och samma problem har i dagarna även plågat Tianjin, Shanxi och Hebei. Från officiellt håll beskylls hög luftfuktighet och snål vind för att smogen samlats över huvudstaden, vilket dock inte hindrar internetanvändare från att uttrycka sitt missnöje och tala om depression samt oro inför den kommande vintern, då koleldningen kommer öka ytterligare för att hålla igång centralvärmen.

SAMHÄLLE, KULTUR OCH HÄLSA

Living and Killing in a Materialist China – New York Times uppmärksammar kinesiska regissören Jia Zhangkes nya film ”A Touch of Sin”, i vilken fyra fiktionsbaserade livsöden från det moderna Kina utspelar sig. Jia Zhangke är känd som en av Kinas skickligaste men samtidigt modigaste regissörer, som inte räds att behandla känsliga ämnen eller kritisera myndigheternas krav på censur. Likt hans tidigare produktioner, beskrivs ”A Touch of Sin” som en rak, ärlig och rå skildring av Kinas moderna samhälle. En hel del våld förekommer i filmen; bland annat finns scener då en anka får sin hals avsliten och en häst piskas med största frenesi.

Tourpocalyse photos during China’s National Day holidays never get old – Den ovan nämnda nationella ledigheten är en tid då tiotals miljoner kineser ger sig ut för att resa runt i landet. Det innebär ett enormt tryck på tågtrafik och turistattraktioner, vilket kan ses tydligt genom denna galna bildsamling från Offbeat China. Bilderna innefattar en folksamling på kinesiska muren som är så stor att den knappt går att bestiga, samt folkmassor på en bro i Hangzhou som nästan knuffar ner varandra i vattnet.