Antal diabetiker i Kina nu 114 miljoner, värre än tidigare prognoser

Förra månaden skrev jag här på InBeijing en artikel om hur fetma är ett växande problem i Kina, vilket riskerar leda till höga vårdkostnader och en urholkning av landets sjukförsäkring.

Ett tydligt exempel på detta gavs i veckan, då nya siffror visade att 11,6 procent av alla vuxna kineser, vilket innebär 114 miljoner personer, nu har diabetes.

Studien publicerades i Journal of the American Medical Association, som understryker att detta är en ökning från 9,7 procent, eller 92,4 miljoner kineser med diabetes, jämfört med en liknande undersökning som gjordes drygt tre år tidigare.

Kina har alltså adderat 22 miljoner diabetiker på bara tre år, och den nya studien visar även att utbredningen av diabetes nu de facto är större i Kina än i USA, där siffran ”bara” ligger på 11,3 procent.

En förklaring från forskarna är att asiater utvecklar metaboliska symtom vid lägre BMI än västerlänningar. Alltså krävs inte lika mycket övervikt för asiater som för vita för att utveckla sjukdomen.

kina diabetesKineserna växer på längden och bredden – med ökad utbredning av diabetes som följd

Men den nya rapporten visar ändå att Kina är extremt, eftersom landet har högst utbredning av diabetes också hela Asien, och nu står för en tredjedel av alla diabetesfall i hela världen.

Liksom med fetman, så ses det som oroväckande att det främst är Kinas yngre befolkning som drabbas av diabetes eller ligger i farozonen.

På grund av stillasittande arbete och onyttig kosthållning redan från barndomen, ligger nu 40 procent av befolkningen i åldersgruppen 18-29 år, och 47 procent i gruppen 30-39, är på gränsen till att utveckla diabetes, med ökad risk för hjärtattack och njursjukdomar som följd.

Paul Zimmet, hederspresident vid Internationella diabetesförbundet, uppmärksammar i samband med den nya rapporten vilka följder detta kan få för Kina:

“Diabetes in China has become a catastrophe,” said Paul Zimmet, honorary president of the International Diabetes Federation and director emeritus of the BakerIDI Heart and Diabetes Institute in Melbourne. “The booming economy in China has brought with it a medical problem which could bankrupt the health system. The big question is the capacity in China to deal with a health problem of such magnitude.”

De nya siffrorna bygger på ett underlag av 98 658 kineser, och gjordes 2010. Enligt forskarna har också omkring hälften av alla vuxna kineser, drygt 493 miljoner, högre blodsockernivåer än normalt. De placerar dem i farozonen för att få diabetes, och därmed öka ansträngningen på landets sjukvårdssystem ytterligare.

Okunskap är också ett problem. Två av tre diabetiker i Kina tros vara omedvetna om sin sjukdom, vilket ökar risken för komplikationer. Dessutom är det bara en tredjedel av de som fått diagnosen diabetes som bryr sog om att kontrollera sin blodsockernivå tillräckligt noga.