Aktivism mot kärnkraft börjar ta form även i Kina

De senaste dagarna har Lena Lindahl här på InBeijing skrivit om hur kärnkraftsfrågan spelar en stor roll i helgens val till det japanska överhuset, och att kärnkraftsmotståndet där till och med har resulterat i att två miljöpartier har skapats och nu ställer upp i valet med god chans att få in sina kandidater i överhuset.

Att kärnkraft är en så pass viktig fråga i Japan, hänger givetvis ihop med oroligheterna kring kärnkraftverket i Fukushima, som ju drabbades av en tsunami i mars 2011. Samtidigt har denna olycka fått ett motstånd till kärnkraft att uppstå även här i Kina.

I sydkinesiska staden Jiangmen har myndigheterna alldeles nyligen fått överge byggnationen av ett kärnkraftverk, sedan hundratals invånare den 12 juli tog sig ut på gatorna med skyltar som ”kämpa mot kärnavfall” och ”ge oss tillbaka vårt gröna hemland”.

Enligt The Economist är detta den första allmänna protesten mot kärnkraft någonsin i Kina, ända sedan kärnkraftsindustrin uppstod här i mitten av 1980-talet.

kina kärnkraftKinesiska kärnkraftverk får inte längre byggas i fred

Den 14 juli gav sig Jiangmens invånare återigen ut på gatorna, sedan rykten hade uppstått om att myndigheterna i själva verket inte avsåg att skrota bygget, utan bara skjuta upp det tills protesterna lagt sig.

Efter att demonstranterna tågat till de lokala myndigheternas kontor, uppenbarade sig stadens partichef för att lova heligt att kärnkraftverket aldrig kommer byggas.

Redan 2010 – alltså just innan olyckan i Fukushima – skrev jag här på InBeijing om de stora planerna för kinesisk kärnkraft i artikeln ”Kärnkraft på frammarsch i Kina”.

Då hade Kinas elva kärnkraftverk sammanlagt en kapacitet på 9 gigawatt electrical (GWe). Ambitionen var att tiodubbla detta till 80 GWe år 2020, och ytterligare öka kapaciteten till 400 GWe år 2050.

I jämförelse hade USA då en kapacitet på cirka 80 GWe, och hela världens samlade kärnkraftsreaktorer ungefär 370 GWe.

kina kärnkraft statistikStatistik och diagram via bannermanresources.com

Enligt dessa planer skulle Kina alltså ensamt mer än dubbla hela världens kärnkraft. Och innan mars 2011 fanns det inget motstånd alls mot detta i Kina.

Visserligen har man under de senaste åren kunnat se en ökad miljömedvetenhet bland allmänheten, som resulterat i att flera kemiska fabriker har fått stänga eller flytta på grund av stora och ljudliga protester, bland annat i Xiamen (2007) och Dalian (2011).

Kärnkraftverk var alltså länge förskonade från detta motstånd. Men omedelbart efter olyckan i Fukushima, så fick allmänhetens oro myndigheterna att tillfälligt avbryta expansionsplanerna för en säkerhetsöversyn.

Dock, förklarar The Economist, har man nyligen börjat återuppta byggandet av kärnkraftverken igen:

Fukushima changed the public mood. Social media, especially Twitter-like weibo services, helped to spread distrust of nuclear power. In response to this, as well as to a global reassessment of the industry’s safety, the government called a temporary halt to nuclear power-plant building. In October last year it allowed such projects to resume, but said that work on about 30 of them that were to be built inland would remain on hold until at least 2015.

Tidningen berättar också om ytterligare ett kärnkraftverk i kommunen Pengze i provinsen Jiangxi, som nu hamnat i hetluften, särskilt som det skulle bli det första som byggdes i Kinas inland snarare än vid kusten, vilket medför större risker vid ett potentiellt haveri.

Kärnkraftverket var tänkt att förse den landlåsta provinsen Jiangxi med två femtedelar av dess energibehov, som i dag till största delen kommer från kol.

Bygget avbröts tillfälligt 2011, men ska nu enligt myndigheterna snart fortsätta, trots att det finns ett stort uttalat motstånd bland invånarna.

Det får bedömare att misstänka att protester kommer äga rum även i Pengze då bygget återupptas, särskilt med tanke på hur effektiva protesterna var i Jiangmen.

The Economist menar vidare att myndigheterna med största sannolikhet ser nervöst på dessa protester, som visserligen ännu bara riktar sig mot kärnkraft, men snabbt kan ändra form till att bli politiska protester.

Det var nämligen precis vad som hände på Taiwan under 1980-talet, när motståndare till den då auktoritära regimen på Taiwan samlade folk till stora regeringskritiska protester, under förevändningen att det handlade om kärnkraftsmotstånd.