Kärnkraft på frammarsch i Kina

I dag skriver China Daily att konstruktionen av en ny kärnkraftsreaktor påbörjats i den södra provinsen Guangxi. Projektets ”första fas” sägs kosta cirka 26 miljarder kronor och skapa 965 000 nya arbetstillfällen. Den ”andra fasen” kommer sedan kräva investeringar på omkring 75 miljarder kronor.

Kina har i dag 11 kärnkraftverk i drift, men bygger i detta nu 23 nya, rapporterade China Daily tidigare i juli.

Men planerna är, naturligtvis, mer långtgående än så. Kina har i dag en kapacitet i sina kärnkraftverk på 9 gigawatt electrical (GWe). Enligt World Nuclear Association planerar Kina att nästan tiodubbla sin kapacitet till 80 GWe år 2020. Kapaciteten ska sedan ökas till 200 GWe år 2030, och 400 GWe år 2050.

Kina planerar alltså att öka kapaciteten från sina kärnkraftverk med mer än 44 gånger.

Som en jämförelse genererar USA i dag 80 GWe, medan Sveriges 10 reaktorer tillsammans producerar 6 GWe energi. Hela världens samlade kärnkraftsreaktorer i dag 370 GWe – allt enligt siffror från World Nuclear Association.

Särskilt framhåller Kina att merparten av landets nya reaktorer kommer använda sig av en avancerad teknik som i media kallas ”den fjärde generationens kärnreaktorer”, och som i Kina fått namnet ”China Experimental Fast Reactor”. Kina bygger i dag nämligen sina reaktorer på egen hand, och är snart helt oberoende av andra länder då det gäller design och byggnation. För definitioner och teknisk fakta, se World Nuclear Associations profil på Kina.

De nya reaktorerna syftar naturligtvis till att tillmötesgå Kinas snabbt växande energibehov, samt att minska landets beroendet av fossila bränslen för framställning av energi.

Kina passerade i år för första gången USA som världens största energikonsument, och över två tredjedelar av Kinas energiproduktion kommer fortfarande från den smutsiga kolindustrin.