Dödsstraff på frammarsch i Japan

2 maj, 2013

Under förra veckoslutet hängdes två dödsdömda fångar i Japan. Det betyder att antalet avrättningar under Shinzo Abes nya konservativa administration nu uppgår till fem, sedan han valdes till premiärminister i december i fjol.

Det tog inte längre än två månader efter maktskiftet i december, innan Shinzo Abes nya justitieminister Sadakazu Tanigaki började beordrade avrättningar. Och även efter helgens två hängningar, sade Tanigaki att han inte kommer tveka att underteckna order om fler avrättningar i framtiden.

Såväl Abe som Tanigaki hänvisar till att dödsstraffet har ett starkt stöd bland folket. Enligt en undersökning från 2009 är 86 procent av japanerna för denna form av straff.

Enligt analytiker har detta stöd ökat på grund av en rad vansinnesdåd som genomförts i Japan på senast år, som gasattacker i Tokyos tunnelbana, knivmän som löper amok och medveten servering av mat med arsenik i.

De två fångarna som avrättades nu senast tillhörde den undre världen i Tokyo, och deltog i en dödsskjutning på en av stadens restauranger. Att försätta allmänheten i fara var den avgörande faktorn till deras hårda straff.

Japan-JurorJapaner protesterar mot dödsstraffet. Bland allmänheten finns dock – liksom i Kina – ett brett stöd för avrättningar.

Icke desto mindre fördömer Amnesty International vad de anser vara en ”obehaglig eskalering” i antalet avrättningar sedan Shinzo Abe tog makten i december.

Catherine Baber, organisationens ordförande i området Asia-Pacific, säger besviket att de senaste avrättningarna med tydlighet visar att Japans nya administration inte avser föra någon genuin debatt om dödsstraffets vara eller icke vara.

Då vänster-centerkoalitionen Democratic Party of Japan (DPJ) styrde landet 2009-2012, fanns nämligen hopp om att dödsstraffet skulle överges.

2010 blev det första året sedan nitton år tillbaka då inga avrättningar ägde rum i Japan. Det dröjde sedan hela arton månader innan det första dödsstraffet beordrades med DPJ vid makten.

För landets nya premiärminister Shinzo Abe är dödsstraff dock inget nytt. Då Abe ledde Japan under ett års tid med början september 2006, avrättades inte mindre än tio fångar.

Det bådar inte gott för de 134 japanska fångar som redan dömts till döden och nu sitter på ”death row”, i väntan på att straffet ska verkställas.

Japan tycks också ignorera en FN-resolution från december i fjol, som förespråkar uppskov av, eller i alla fall större insyn i hur dödsdömda fångar behandlas.

I Japan är det fortfarande praxis att fångarna får reda på tidpunkten för avrättningen bara ett par timmar innan den äger rum. Familj och advokater underrättas först i efterhand.

shinzo abeAvrättningar är inget nytt för Japans nya konservativa premiärminister Shinzo Abe

InBeijings Linus Magnusson skrev för två veckor sedan om hur samma utveckling kan ses i Taiwan.

Nyligen avrättades nämligen sex fångar i Taiwan, vilket innebär att tolv taiwaneser nu gått detta öde till mötes på mindre än ett halvår. Sammantaget har landet verkställt 21 dödsdomar sedan regeringen i april 2010 efter ett långt uppehåll återigen började avrätta dödsdömda fångar.

Nyligen släppte Amnesty International sin nya rapport om dödsstraffet runtom i världen 2012.

Organisationen gav i stort en positivi bild av utvecklingen, och påpekar att endast 21 länder använde sig av dödsstraffet i fjol, vilket är sju mindre än 2003.

Dock ägde 682 avrättningar officiellt rum under 2012, vilket är två mer än året innan. Iran bidrog under fjolåret med 314 avrättningar, Irak med 129, Saudiarabien med 79 och USA med 43.

Med i denna statistik finns dock inte Kina, som vägrar avslöja hur många fångar man avrättar med hänvisning till att det är ”en statshemlighet”. Amnesty har sedan några år tillbaka även slutat uppskattat hur många dödsdomar som verkställs i Kina.

Men det mesta pekar på att Kina – till skillnad mot Japan och Taiwan – under de senaste åren minskat antalet avrättningar betydligt.

För två år sedan skrev jag här på InBeijing om hur antalet brott som i Kina kan beläggas med dödsstraff minskade, från 68 till 55.

En tidigare åtgärd kunde ses i Kina 2007, då det bestämdes att samtliga dödsdomar ska handläggas av landets högsta domstol, och inte kunna dömas ut på lokal nivå vilket tidigare var fallet.

Dessutom har myndigheterna nu gett direktiv om att man ska avvakta med själva avrättningen i minst två år, om inte ”omedelbar avrättning är absolut nödvändig”.

Sammantaget har dessa åtgärder fått Duihua Foundation att uppskatta antalet årliga avrättningar i Kina till cirka 5 000, jämfört med över 10 000 för något årtionde sedan.

Räknat antalet avrättningar i förhållande till befolkningsmängd är det dock tiotalet länder som är värre än Kina.

Liksom i Japan, har dödsstraffet ett brett stöd bland Kinas befolkning.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.