Har Kina inte längre råd med sina snabbtåg?

Kina kommer spendera ungefär hälften så mycket pengar på att bygga järnväg under 2012, jämfört med vad som tidigare var planerat.

Det var tänkt att cirka 700 miljarder kronor skulle gå till att expandera landets järnväg under kommande år, men denna budgeten ska nu skäras ner med 42 procent, enligt Wall Street Journal.

Som orsak uppges bland annat den tågolycka i Wenzhou i juli i år, där minst 40 personer fick sätta livet till, och allmänhetens förtroende för de inhemska snabbtågens effektivitet och säkerhet nådde absolut botten.

Men WSJ påpekar också att Kinas järnvägsminister Sheng Guangzu medger att det uppstått problem med finansieringen:

But he [Sheng Guangzu] acknowledged the heavily indebted ministry no longer has a blank check to spend, saying ”there is still much to be done to collect sufficient funds for railway projects,” according to Xinhua.

Expansion av järnväg – och framför allt snabbtåg – var en av de största initiativen av Kinas regering för att låta BNP fortsätta växa 2008 då stora delar av världen slungades in i en finanskris.

Men Internationella valutafonden (IMF) och en rad kreditvärderingsbolag varnar nu för att detta resulterat i stora skulder hos lokala myndigheter, och hos banker som utfärdat dessa lån till järnvägsministeriet.

Enligt Xinhua har järnvägsministeriet nu 2 000 miljarder kronor i skulder.

Trots att man mottagit stora summor från regeringen saknade järnvägsministeriet pengar och fick under andra halvan av 2011 avbryta konstruktionen av projekt som sammanlagt utgör en spårlängd på över 10 000 kilometer.

De kinesiska snabbtågen har bekymmer med såväl hastighet som finansiering

Totalt spenderade Kina cirka 470 miljarder kronor på järnväg under 2011, jämfört med planerade 700 miljarder.

Nya strängare regler för landets statliga banker gör också att det kommer bli svårare för det skuldsatta järnvägsministeriet att få nya lån.

Järnvägsministern Sheng Guangzu hoppas ändå på stöd från myndigheterna, och säger att man även kommer utfärda mer obligationer för att dra in pengar till järnvägsbygget.

Men flera kinesiska järnvägsföretags aktier sjönk i värde efter att de nya besparingarna offentliggjorts, och intresset för järnvägsministeriets obligationer kan väl också antas vara svalare än tidigare.

Det återstår också tvivel över säkerheten. Senast förra veckan tvingades man spränga sönder 16 helt nya betongpelare i provinsen Jilin, sedan ingenjörer påpekat att de kanske inte håller för järnvägstrafik.

Det kan helt enkelt vara så att Kina inte har råd att fortsätta expandera sin järnväg i samma takt som man planerade från början.

Varken regering, ministerium, banker, lokala myndigheter eller järnvägsföretag kan/vill bekosta utbyggnaden.

Detta trots att Kina behöver ny järnväg, då dess tåg ofta är överfulla och rälsen övertrafikerad.

Kanske är detta det senaste tecknet på att Kina har bekymmer med ekonomin.

Enligt prognoser kommer landets tillväxt mattas av betydligt de kommande åren. Man brottas med en envis inflation och en fastighetsbubbla som enligt många redan har spruckit.

För att underlätta finansiering har regeringen dock infört skattelättnader för inköp av järnvägsministeriets obligationer 2011-2013.

Ministeriet beräknar att man kommer påbörja byggnation av 6 366 kilometer ny räls under 2012.