Chef för statlig tv: Journalister bör vara ”statens verktyg”

Hu Zhanfan, nyligen utnämnd chef för statliga nätverket CCTV, jämförs på internet med nazi-Tysklands propagandaminister Joseph Goebbles efter ett citat om journalister som verktyg.

I somras yttrade Hu nämligen bland annat följande citat, som nu snappats upp av kinesiska internetanvändare:

The first social responsibility and professional ethic of media staff should be understanding their role clearly and be a good mouthpiece.

Den högsta chefen för Kinas statliga tv-nätverk menar alltså att journalister i första hand ska vara statens verktyg.

Han varnade också journalister som inte tar på sig rollen som statens verktyg, att de ”aldrig kommer gå långt i sina karriärer”.

Som vanligt då det gäller frågor om media, har China Media Project gjort ett bra jobb och översatt delar av ett tal som Hu gav i januari i år.

Då sade chefen för Kinas tv bland annat så här:

A number of news workers have not defined their own role in terms of the propaganda work of the Party, but rather have defined themselves as journalism professionals, and this is a fundamentally erroneous role definition. Strengthening education in the Marxist View of Journalism and raising the quality and character of news teams is not just very necessary, it is a matter of extreme urgency.

China Media Project noterar också att Hu Zhanfan på intet vis ses som konservativ i Kina, utan att han i vissa kretsar tvärtom ses som alltför liberal då det gäller frågor om media och pressfrihet.

Läs mer om CCTV:s expansion i Europa här.