Konstnären Ai Weiwei ska böta 15 miljoner, insamling pågår

Den frispråkige och regimkritiska kinesiska konstnären Ai Weiwei har på senare tid ofta hamnat i klammeri med rättvisan myndigheterna.

Under våren arresterades han i nästan tre månader, utan förklaring eller anledning från polisens sida.

Han släpptes sedan fri i juni på villkor att inte tala med utländsk media, och uppdateringarna på hans tidigare så aktiva twitter-konto upphörde nästan helt.

Sedan dess har det varit relativt tyst kring Ai Weiwei, men den senaste veckan har saker och ting börja hända igen.

Han tilldömdes nyligen böter på 15 miljoner för skattebrott, vilket i efterhand sades vara en av anledningarna till arresteringen tidigare i år.

Givetvis anser Ai Weiwei att detta bötesbelopp är ”en hämnd [från myndigheterna] för hans aktivism”, särskilt som beloppet måste betalas inom 15 dagar under hot om att återvända till fängelset.

Penn-Olson påpekar också att myndigheterna har konfiskerat Ai Weiweis bokföring, och inte presenterat några bevis på hur man kommit fram till summan 15 miljoner.

Bötesbeloppet presenterades i all sin korthet i ett detaljfattigt dokument på två sidor som Ai Weiwei scannade in och lade upp på internet vid Google Documents.

I en intervju med Reuters säger också konstnären att han kommer ”slåss till döden” mot taxeringsbeslutet.

Det blev i dag klart att han inte står ensam i sin kamp, då en insamling har startats på internet för att betala hela bötesbeloppet.

Via kinesiska betaltjänsten Alipay, kan internetanvändare nu skänka valfri summa till ändamålet. Efter bara några timmar hade cirka en halv miljon kronor samlats in.

Ai Weiwei är så känslig för de kinesiska myndigheterna att hans namn är helt censurerat för sökning på världens största mikroblogg Sina Weibo.

Frågan är nu vad myndigheterna kommer göra mot denna insamling.

För företaget Alibaba, som äger Alipay, är det givetvis dåligt för myndighetsrelationerna att verka som ett medel genom vilket insamlingar hålls till förmån för kinesiska dissidenter.

Skulle Alibaba å andra sidan stänga ner insamlingen, riskerar man istället förarga de miljontals kinesisk internetanvändare som vill ha mer frihet på internet och i samhället.

Ai Weiwei har blivit en slags samlingspunkt för kineser (och utlänningar) som motsätter sig de kinesiska myndigheternas censur och begränsningar av yttrandefriheten.

Miljontals människor har kommit att följa hans uttalanden och handlingar. I oktober i år blev han utsedd till världens mest inflytelserika konstnär av magasinet ArtReview.