Statlig tobaksreklam vanlig i kinesiska skolor

Kinas tobaksindustri är enorm, och den statliga tillverkaren tvekar inte att redan tidigt uppmanna landets invånare att börja röka.

”Du blir genial av hårt arbete – tobak skänker dig talang”, är en slogan som enligt Bloomberg återfinns vid många av Kinas grundskolor.

Enligt uppgift finansieras över 100 grundskolor av Kinas statligt ägda tobaksbolag, och dessa döps ofta efter företagets produkter.

I centrala Kina återfinns exempelvis ”Sichuan Tobacco Hope Primary School”, och andra skolor bär namn efter cigarettmärken som Zhongnanhai och Hongta.

På 1980-talet infördes tobaksmonopol i Kina, då industrin utgjorde över 10 procent av centralregeringens totala inkomster. I dag är motsvarande siffra knappa 7 procent.

China National Tobacco Corporation är med sina 510 000 anställda en av landets största arbetsgivare, och kontrollerar 97,9 procent av marknaden i Kina.

Problemet med denna marknadsföring är extra stort i fattiga provinser som Guizhou (贵州) och Yunnan (云南), där tobaksindustrin utgör upp till hälften av de lokala myndigheternas inkomst.

Till skillnad från många andra länder är tobak på frammarsch i Kina.

2006-2010 växte industrin med 19 procent per år enligt officiell statistik. Under förra året gick tobaksindustrin med över 600 miljarder kronor i vinst.

En ökning med 14 procent per år beräknas äga rum 2011-2015, vilket skulle innebära att det då säljs cigaretter för cirka 2 000 miljarder kronor per år i Kina.

En viss medvetenhet har uppstått de senaste åren, och i maj i år infördes nya lagar om rökförbud på offentlig plats i Kina.

Vissa organisationer mot rökning hävdar dock att dessa varit så gott som verkningslösa, då den myndighet som ska hålla efter lagarna samtidigt också äger världens största cigarettproducerande företag.

Okunskapen är dock fortfarande påtaglig; enligt en stor undersökning från 2010 tror endast en av fyra vuxna kineser tror att tobak orsakar hjärtsjukdomar och lungcancer.

Ett oklart regelverk gör det också enkelt att kringgå det förbud mot tobaksreklam som trädde i kraft i år, enligt en konvention från Världshälsoorganisationen (WHO) som Kina undertecknat.

Ett annat bekymmer är att en stor del av landets läkarkår – som ju ska utgöra hälsoförebilder – själva är rökare. Två av fem manliga läkare beräknas tända på.

Sammanlagt finns i Kina i dag 320 miljoner rökare, och en tredjedel av alla världens cigaretter röks i Kina.

Detta leder till att en miljon kineser varje år dör i sjukdomar relaterade till rökning.

Tobaksbolagen har dock fortfarande en stor målgrupp att rikta sig mot; även om över hälften av alla Kinas män röker, så är motsvarande siffra för kvinnor endast 2,4 procent.

Nya moderna ideal och en ökad inkomst gör därför att marknaden har ytterligare stor potential i Kina.