Rökning i Kina i siffror

WSJ China Real Time Report sammanfattar i dag en rapport från Världshälsoorganisationen angående rökning i Kina.

Rapporten visar att över hälften av alla kinesiska män över 20 år är rökare, och 2,4 procent av kvinnorna. Totalt finns 301 miljoner rökare i landet. Över hälften betalar sex svenska kronor eller mindre för ett paket cigaretter, och mindre än en tredjedel ser ett samband mellan rökning och sjukdomar som lungcancer.

Siffran 301 miljoner är ändå ”positiv”, då den är lägre än kinesiska regeringens egna uppskattning på 350 miljoner rökare. En förklaring är att regeringen också räknar med rökare i åldern 15-20 år.

Den officiella statistiken gör också gällande att var tredje rökare i världen bor i Kina, och att cirka en miljon kineser varje år avlider till följd av sjukdomar relaterade till rökning.

Kina undertecknade 2003 Världsorganisationens tobakskonvention, och ska förbjuda all tobaksreklam till 2011.

Men tidigare i år skrev China Daily om hur tobaksföretag öppet marknadsför cigaretter med lägre halt nikotin och tjära som ”nyttiga cigaretter”. Till och med traditionell kinesisk medicin hade blandats i vissa av cigaretterna för att göra dem ”hälsosamma”.

Ett hinder att minska rökningen, enligt WSJ Real Time Report, är centralregeringens inkomster i form av skatter från tobaksbolagen. Det ligger i många mäktiga personers intresse att tobaksindustrin går bra, då de enorma summorna som den genererar kan anas av att skatterna från tobaksbolag utgör upp till 8 procent av landets statsinkomster.