Självmord vanligaste dödsorsaken bland unga kineser

Ny officiell statistik visar att cirka 287 000 kineser tar livet av sig varje år, och att över två miljoner självmordsförsök äger rum årligen.

Det innebär ett självmordsförsök varannan minut, och gör självmord till den femte vanligaste dödsorsaken i Kina, och den allra vanligaste bland kineser 15-34 år gamla.

Enligt statlig media beror detta på pressen att göra bra ifrån sig i skolan samt hitta ett bra och välbetalt jobb.

Många självmord är också relaterade till ökade utgifter i samhället och svårighet att exempelvis ordna med bra utbildning åt sina barn.

Det framgår också att tre fjärdedelar av Kinas självmord begås på landsbygden, trots att bara hälften av befolkningen finns där.

Detta tros bero på att den ekonomiska situationen där ofta är sämre än i städerna.

Kvinnornas utsatta situation visar sig också i och med att det är 25 procent större risk att en kvinna begår självmord, medan det i en majoritet av världens utvecklade länder är män som står för 75 procent av självmorden.

Statliga Xinhua menar också att självmord på senare tid blivit vanligare bland politiker och tjänstemän, med minst åtta kända självmord bland politiker av olika rang under fjolåret.

Tidningen Guangzhou Daily sammanfattar det hela med att antalet självmord i Kina ökat betydligt sedan landet öppnade sig mot omvärlden och ekonomin började växa.

Enligt en artikel från 2009 i medicintidskriften The Lancet, är självmord särskilt vanligt i Kina, Japan, Finland, Lettland, Litauen, Ungern och Kazakstan, som alla har 20 eller fler självmord per 100 000 invånare.

Jag har tidigare skrivit om hur Japans många självmord skapar stort lidande och ekonomiska bekymmer.