Indiens befolkning nu över 1,2 miljarder

Enligt ny statistik från Indien uppgår landets befolkning nu till 1,21 miljarder. Det senaste årtiondet har invånarantalet ökat med 181 miljoner (17,6 procent) – nästan ett helt Brasilien.

Bara i två av delstaterna – Uttar Pradesh och Maharashtra – bor det mer folk än i hela USA.

Trots de stora siffrorna så har ökningen faktiskt avstannat i fart, då Indien nästan har dubblat sin folkmängd de senaste 50 åren.

Att färre barn föds än tidigare tros bero på ökat välstånd och urbanisering. Men Indien spås ändå gå om Kina för att bli världens folkrikaste nation år 2030.

Ett klart orosmoln i statistiken är den ökade könsobalansen. Av barn under sex år finns bara 914 flickor på 1 000 pojkar, jämfört med 927 på 1 000 för ett årtionde sedan.

Den ökade obalansen tros bero på ökade kostnader för bröllop, och andra gamla seder som gör att en flicka ses som en ekonomisk börda i många områden.

Dessutom har teknik för selektiv abort blivit mer tillgänglig, och då familjer väljer att föda allt färre barn, vill man undvika döttrar än mer än tidigare.

Totalt i Indien finns 623 miljoner män och 586 miljoner kvinnor. I vissa distrikt är fördelningen så ojämn som 774 kvinnor på 1 000 män.

Statistiken är preliminära resultat på den senaste folkräkningen. För att genomföra denna behövdes en personal på 2,5 miljoner, som gick genom 7 300 städer och 640 000 byar. Definitiva resultat presenteras under nästa år.

Kina genomförde också en folkräkning i slutet av förra året, vars resultat ska offentliggöras i december i år.

Relaterat: GP