Folkräkning i Kina

”I Danmark eller Jordan skulle resultatet av en folkräkning blir sex miljoner. I Kina behövs sex miljoner funktionärer för att genomföra själva folkräkningen”, konstaterar The Guardian. Det syftas på den folkräkning som började i Kina i går, och som de kommande tio dagarna kommer samla information från landets cirka 400 miljoner hushåll.

Folkräkning i Kina sker ungefär en gång per årtionde; senast år 2000 räknade man in just under 1,3 miljarder människor, varav 64 procent var boende på landsbygden. Till i år förväntas befolkningen ha ökat något, och en betydligt större del tros bo i städerna som en följd av Kinas snabba urbanisering.

The Guardian talar också om årets folkräkning som en milstolpe, då man för första gången kommer räkna vart människor i själva verket bor och arbetar, istället för var de är registrerade.

I Kina uppehåller sig nämligen miljontals arbetare ”illegalt” i större städer, utan rätt till sjukvård eller utbildning, som en följd av system med hukou. Även utlänningar kommer räknas in i årets folkräkning, varför siffrorna förväntas bli mer exakta än tidigare.

Med anledning av dessa nya tillvägagångssätt, skriver BBC en artikel om vilka potentiella svårigheter myndigheter och funktionärer kan stötta på under folkräkningen.

Det finns omkring 200 miljoner migrantarbetare i Kina, i regel komna från landsbygden för att arbeta i större städer. Ofta låter de bli att registrera sig i den nya staden, eftersom de ändå inte har rätt att utnyttja sociala förmåner där, och en funktionär i folkräkningen säger till BBC: ”Det är väldigt svårt att få information om migrantarbetarna. Iband vet vi ju inte ens vilka de är”.

Ett annat dilemma har med enbarnspolitiken att göra, då många familjer inte registrerar sitt andra eller tredje barn, eftersom detta kan innebära böter eller andra former av repressalier från myndigheterna.

Det är också många familjer som inte tillåts registrera sitt andra eller tredje barn, eftersom de lokala myndigheterna är rädda för att själva få problem på högre ort om för många barn fötts i deras område.

BBC talar med en familj som trots upprepade försök inte fått registrera sin andra dotter, nu 17 år gammal, hos de lokala myndigheterna. Hon är en ”icke-medborgare”, finns inte med i några papper och blir undervisad i hemmet av sin äldre syster, eftersom hon inte tillåts gå i skolan själv.

Ingen vet hur många ”icke-medborgare” det finns i Kina i dag, men enligt BBC har myndigheterna ”lovat att reducera straffen” för de familjer som i denna folkräkning uppger att de har fler barn än som tidigare registrerats.

Syftet med folkräkningen uppges inte endast vara att räkna antalet invånare, utan också samla information som ska hjälpa myndigheterna att mer effektivt planera ekonomiska och sociala politiska åtgärder. Därför förväntas varje hushåll svara på ett omfattande formulär med frågor om hälsa, utbildning, arbete samt frågor som om fastigheten har gasspis och spoltoalett.

Informationen ska enligt myndigheterna förstöras efter att resultatet av folkräkningen sammanställts.

Misstänksamheten mot folkräkningen kan ses på internet, och The Guardian citerar ett inlägg vid en av Kinas största portaler: ”Folkräkning eller inte, statistiken som sammanställs kommer ändå förfalskas. Det är bara ytterligare ett tillfälle för landets familjeplaneringsbyrå att samla in mer böter”.

De första siffrorna angående befolkningsmängden förväntas bli klara i april 2011, och den fullständiga statistiken av undersökningarna ska sammanställas till december samma år.