Japan höjer sin ränta för första gången på årtionden

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Worldwide Affiliation Services

Som den sista nationen har Japan tagit bort sin minusränta och därmed har centralbanken höjt styrräntan för första gången på 17 år. För att få bukt med inflationen har många nationers centralbanker genomgått räntehöjningar men Japan har varit ett undantag. Fram tills nu det vill säga. Men till skillnad från många andra nationer har Japan inte brottats med inflation utan istället slagits mot deflation. Lönerna har stått nästan stilla och den ekonomiska tillväxten har varit låg. Nu ser det något bättre ut och därför valde centralbanken att höja räntan från -0,1 procent till 0,1 procent.

Ny riktning för den japanska penningpolitiken

Efter tio år på posten har den före detta riksbankschefen Haruhiko Kuroda lämnat sitt uppdrag. Den nya ledning hoppas på att se en uppgång av ökade löner och priser där man satt ett inflationsmål på två procent.

Men trots att landet övergett sin minusränta förväntas Tokyo fortsätta sin politik med ultralåga räntor enligt experter och bedömare. Men att Japan valt att överge sin minusränta är ett stort steg då det inte skett på 17 år.

Enkelt att låna pengar för japaner

Med låg ränta vill den japanska staten att man lånar pengar för att stimulera ekonomin som alltså stått på låg tillväxt med deflation under lång tid. Hos lånapengarsnabbt.online finns det massor av information om hur man går tillväga för att få ett lån.

När en nation har deflation innebär det minskad konsumering som blir en konsekvens av att priserna sjunker. Mängden krediter och pengar har minskat och när detta sker blir den vanliga reaktionen att landets invånare slutar att konsumera. Under en lång period har detta varit fallet för Japan som inte haft någon större ekonomisk tillväxt.

Men nu hoppas staten och den nya ledningen för Riksbanken för en förändring. Genom att höja räntan från -0,1 procent till 0,1 procent hoppas man öka inflationen och få upp den till 2%.

Varför är deflation inte bra?

I Sverige och stora delar av världen har de ekonomiska problemen snarare handlat om inflation. Men deflation har negativa konsekvenser som blir kännbara för alla. När konsumenter inte längre konsumerar tappar företag inkomster som får dem att reducera utgifter och investeringar. Det får ekonomin att tappa fart och då kan det också bli svårare att betala tillbaka lån som exempelvis bostadslån.

Det gör att privatpersoner också får minskad inkomst när företagen håller igen med utgifter. Men lån på exempelvis bostäder blir inte mindre trots att inkomsterna blir det.

Sammanfattning

Efter 17 år utan räntehöjningar har den japanska riksbanken beslutat att överge den negativa styrräntan och genomföra en höjning från -0,1 procent till 0,1 procent. Nationen har länge kämpat mot deflation men nu tror man det kommer ljusna och höjer räntan med målsättningen att få upp inflationen till 2%. Haruhiko Kuroda var riksbankschef i tio år men har slutat på sin post och den nya ledningen blir historisk när de genomför denna förändring. Det blir spännande att följa konsekvenserna av detta.