Hasardspel och vadslagning i Kina

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Spinia

Om du någonsin undrat om någon typ av spel är förbjudet i världens mest befolkade land – det korta svaret är ja, det är det, både vadslagning och spel är i allmänhet förbjudet på det kinesiska fastlandet.

Det är den kinesiska regeringen som upprätthåller strikt kontroll över spelaktiviteter på grund av olika sociala, ekonomiska och politiska skäl, och det är strafflagen i Folkrepubliken Kina som är den primära lagstiftningen som reglerar spel.

Glöm inte att prova några av de bästa onlinespelen på Spinia Bonus.

Visste du att enligt artikel 303 i strafflagen kan personer som deltar i spelverksamhet, antingen offentligt eller privat, utsättas för straffrättsliga påföljder som böter eller fängelse? Dessutom betraktas drift av en spelplats, ledning av en spelverksamhet eller assistans vid spelverksamhet också som brott, med allvarligare konsekvenser.

Förbudet mot spel i Kina har sin grund i en kombination av historiska, kulturella och sociala faktorer, och som du säkert redan vet är Kina inte ett undantag från regeln. Många andra asiatiska länder, främst i Mellanöstern, förbjuder också alla typer av spel av samma skäl.

Spel har historiskt sett förknippats med social oordning och ses som en potentiell källa till korruption, liksom ett hot mot den allmänna moralen, och traditionellt sett har olika kinesiska dynastier antagit och tillämpat lagar mot spel för att upprätthålla social ordning och stabilitet.

Förbudet ses också som ett sätt att skydda individer och samhälle från de negativa konsekvenserna av överdrivet spelande.

Trots det generella förbudet finns det vissa undantag och begränsade former av spel som är tillåtna i vissa regioner. Till exempel driver den kinesiska regeringen statliga lotterier, såsom China Welfare Lottery och China Sports Lottery. Dessa lotterier är tillåtna eftersom de betraktas som en form av allmän välfärd och är hårt reglerade av regeringen.

Förutom lotterier är vissa former av spel tillåtna i specifika regioner som betecknas som särskilda administrativa regioner (SAR). Macao, till exempel, är en särskild administrativ region där kasinospel är lagligt och reglerat. Macao har blivit en viktig global speldestination och överträffar till och med Las Vegas när det gäller spelintäkter.

Till skillnad från det kinesiska fastlandet har Hongkong en mer restriktiv inställning till spel. Hong Kong Jockey Club bedriver laglig verksamhet och erbjuder vadslagning på hästkapplöpning och fotboll, men andra former av spel är generellt förbjudna och regeringen upprätthåller aktivt dessa regler.

Trots de strikta lagarna förekommer det illegal spelverksamhet i Kina, som ofta underlättas av underjordiska nätverk eller onlineplattformar. Regeringen vidtar åtgärder för att slå ned på dessa olagliga verksamheter, och inblandade personer kan drabbas av allvarliga rättsliga konsekvenser.

Sammanfattningsvis är vadslagning och hasardspel generellt förbjudet i Kina på grund av oro för social ordning, moral och potentiella negativa konsekvenser. Håller du med om detta, eller tycker du att dessa regler är ganska strikta?