Vilka språk talar man i Kina?

OBS: Artikeln presenternas i samarbete med Spelsson

Kina är ett mycket språkrikt land med många olika språk som talas av den enorma befolkningen på 1,4 miljarder människor. Även om mandarin är det dominerande språket finns det flera andra viktiga språk som talas av minoritetsgrupper runt om i landet.

Standard Mandarin

Standardmandarin, som ofta bara kallas mandarin, är det mest utbredda språket i Kina. Det talas av omkring 70% av befolkningen och fungerar som landets officiella språk. Mandarin har sitt ursprung i det nordkinesiska språket och skrivs med kinesiska tecken. Det är baserat på dialekten i Peking och utgör standardversionen av det kinesiska språket. Mandarin används inom utbildning, media och officiella sammanhang. Det finns även många olika mandarindialekter som kan skilja sig rätt mycket från standardversionen.

Minoritetsspråk

Förutom mandarin finns det en mängd minoritetsspråk som talas i olika delar av Kina. Många av dessa språk talas av etniska minoritetsgrupper. De största minoritetsspråken är uiguriska, zhuang, kantonesiska, miao, mongoliska och tibetanska.

Uiguriska talas framförallt i den autonoma regionen Xinjiang i nordvästra Kina. Zhuang är ett språk i södra Kina med över 16 miljoner talare. Kantonesiska har över 60 miljoner talare i södra Kina, speciellt i Guangdong-provinsen. Miao är en grupp närbesläktade språk i sydvästra Kina. Mongoliska talas i Inre Mongoliet och tibetanska i den autonoma regionen Tibet.

Många av dessa minoritetsspråk saknar officiell status men talas flitigt av befolkningen i vissa regioner. De kinesiska myndigheterna har dock vidtagit åtgärder för att skydda och främja användningen av minoritetsspråk. Till exempel används uiguriska och tibetanska parallellt med mandarin i utbildningssystemet i respektive region.

Dialekter

Inom mandarin finns en stor variation av dialekter som kan skilja sig markant från standardmandarin. De största dialektgrupperna är nordliga, nordvästliga, sydvästliga och sydöstliga mandarindialekter. Skillnaderna ligger framförallt i uttal, vokabulär och idiom. Talare av olika dialekter kan ibland ha svårt att förstå varandra. Standardmandarin används för överbrygga dessa skillnader och underlätta kommunikationen mellan olika regioner.

Stor skillnad på casinospel i Sverige jämfört med Kina

Språk och kultur spelar en viktig roll inom onlinecasinon. Många casinon erbjuder idag sina tjänster på flera olika språk för att nå en global publik. I Kina är dock tillgången till utländska onlinecasinon starkt begränsad på grund av strikta regleringar. Det statliga monopolet på hasardspel gör att endast ett fåtal inhemska sajter är tillåtna. Sverige ser situationen annorlunda ut med en välutvecklad casinobransch online. Här finns många sajter som erbjuder spel på svenska för den inhemska publiken, du kan besöka Spelsson om du vill läsa mer om online casinon.

Våra sista ord

Kina har alltså en komplex språksituation med mandarin som det dominerande språket samt en mängd minoritetsspråk och dialekter. Språkpolitiken är inriktad på att främja användningen av mandarin samtidigt som minoritetsspråken ges ett visst erkännande och stöd. Mandarin fungerar som ett lingua franca som förenar den språkligt diversifierade befolkningen.