Bild: Pixabay

Handelsrelationer: Handelspåverkan mellan USA och Kina på Nasdaq

9 september, 2023

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Visibily Me

Från och med början av 2018 lade den amerikanska regeringen skatter på mer än 300 miljarder dollar av varor som USA köpte från Kina.
 
Den genomsnittliga tullsatsen gick från 2,7 % till 17,5 %. Prisuppgången skedde mestadels under andra och tredje kvartalet 2019. Som ett resultat slog den kinesiska regeringen tillbaka genom att höja den genomsnittliga skatten på amerikanska produkter från 5,7 % till 20,4 %.
 
Men hur påverkade detta företagen som listas på Nasdaq? Och hur påverkades de två länderna av denna ansträngda handelsrelation?

Vinsterna i bägge länder ser en minskning

De uppskattade vinsterna för amerikanska företag kommer sannolikt att ha påverkats på ett antal sätt av denna stora ökning av bilaterala avgifter. Kinesiska skatter gjorde det svårare för amerikanska företag att sälja sina varor i Kina, antingen direkt eller genom sina företag. Detta gjorde dem mindre lönsamma.
 
Kinas ekonomi verkar ha mattats av på grund av handelskriget. Detta, tillsammans med det faktum att Kina kan komma att sätta upp nya icke-tariffära barriärer mot amerikanska företag, gjorde det förmodligen mindre lönsamt för företag att investera på den kinesiska marknaden.
 
Företag som handlar med Kina har inte varit de enda som drabbats av handelskriget. Det är möjligt att amerikanska företag på us100 med dotterbolag i Kina också har skadats. När folk pratar om handelskriget pratar de ofta bara om vad USA säljer till och köper från Kina. De pratar inte om den mycket större risken som amerikanska företag står inför på grund av sina företag i Kina. Till exempel skickade USA bara föremål till ett värde av 130 miljarder USD till Kina 2017, men amerikanska globala företag omsatte 376 miljarder USD i Kina samma år.

Handelskriget påverkar ett flertal branscher och företag

Handelskriget kan skada amerikanska företag som inte handlar med Kina, såväl som de som gör det. Vissa av dessa företag skulle kunna tjäna på spänningarna i handelskriget, eftersom de amerikanska tullmeddelandena kan ha fått lokala företag som kämpar med kinesisk import att hoppas på att tjäna mer pengar. Det kan ha funnits mer än ett sätt att andra företag skadades.
 
Till exempel kan en ökad förvirring om handelspolitik och en minskad efterfrågan från företag som är beroende av den kinesiska marknaden ha skadat vinsterna för företag som inte gjorde affärer direkt med Kina.
 
Dessutom kan deras amerikanska säljare ha höjt priserna för att de köper från Kina eller för att de kan höja påslagen eftersom det är mindre konkurrens från import.

Den totala förlusten fram till slutet av 2020

Dessa två faktorer tillsammans drev ned aktiekurserna med 6 procent, vilket kostade företagen i vårt urval cirka 1,7 biljoner dollar i börsvärde. Vi anser att 3,4 procentenheter av den 6-procentiga nedgången orsakades av handelskrigsmeddelandenas effekt på delade faktorer och 2,6 procentenheter orsakades av handelskrigsmeddelandenas olika effekt på amerikanska företag med direkt exponering mot Kina.
 
Sammanfattningsvis så fann vi att handelskriget mellan USA och Kina minskade marknadsvärdet på börsnoterade amerikanska företag med 1,7 biljoner dollar och kom att minska deras investeringstillväxt med 1,9 procentenheter till slutet av 2020. Samtidigt så har Kina tappat uppskattningsvis 600 miljarder dollar i importkostnader från USA.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.