Bild: istockphoto

Diabetesstrumpor ett exempel Kinas teknikkunskap

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Medic Online

Diabetes är en sjukdom som drabbar allt fler över hela världen och utbudet av läkemedel och behandlingar ökar konstant. Något som är mindre känt bland allmänheten är hur sjukdomen påverkar kroppens olika delar. En vanlig bieffekt av diabetes är nedsatt blodcirkulation vilket påverkar blodkärlen och riskerar minska blodflödet till fötterna och speciellt tårna. Det har gjort att efterfrågan på diabetesstrumpor ökat under senare år. På grund av nedsatt känsel och blodcirkulation kan små skrubbsår, skärsår eller blåmärken utvecklas till allvarliga sår eller fotsår som inte läker som de ska. Dessa sår kan bli infekterade och sprida sig till omgivande vävnad och ibland slutar det med amputation.

Om du får sår på fingrarna så ser du dem även om du inte känner av såren. Men eftersom tårna oftast är inneslutna i strumpor och skor så blir det svårare och tar längre tid att upptäcka små sår på tårna. Det ställer också speciella krav på de som behandlar diabetikers fötter.

Lotta Torsslow, medicinsk fotterapeut i Stockholm och ägare av Podoshop Fothälsan: Diabetiker kräver extra noggrannhet vid behandling och vi uppmanar alltid diabetiker att själva kontrollera sina fötter och tår efter småsår. Det är viktigt att behandla så fort som möjligt eftersom såren har längre läkningstid och riskerar att bli värre. I värsta fall kan man behöva amputera. Därför brukar vi rekommendera patienter att använda diabetesstrumpor, för att minska risken för problem.

Det här gör att många diabetiker använder speciella strumpor med lösa resår och utan sömmar som kan skava på tårna. Det är en textilteknik som utvecklats över tid och som nu till fullo behärskas i kinesiska textilfabriker. Det här innebär ur ett amerikanskt och europeiskt perspektiv att det enda som återstår är en priskonkurrens.

Diabetesstrumpor direkt från fabrik till svensk konsument

För världen är diabetes en pandemi som drabbar allt fler. För kinesiska tillverkare är det en marknad som vilken som helst som de försöker ta andelar av. Med shoppingappar som exempelvis TEMU kan västerländska konsumenter få tillgång direkt till kinesiska fabriker. Det innebär fördelar men också många nackdelar för väst. Som konsument får du väldigt liten insyn i hur din produkt är tillverkad, om den som tillverkat produkten får rätt betalt och om tull och moms betalas på rätt sätt.

I Sverige förlorade vi en stor del av vår textilindustri under 1970-talet. Vi hade stigande arbetskraftskostnader i jämförelse med Europa och när den internationella handeln tog fart så tvingades många företag stänga ner eller minska sin produktion. Under 80-talet och 90-talet tog en industri baserad på högteknologisk kunskap och tjänster över. Kinesisk tillverkning är nu snart ikapp europeisk tillverkning. De är dessutom ägare av företag som Volvo (fordonsindustri), Karolinska development, NEVS och Oatly för att nämna några få.

Ur ett svenskt och europeiskt perspektiv är det viktigt att dels hitta fler industrier och områden där vi kan vara bättre än Kina, dels öppna upp den kinesiska marknaden för våra bolag som vi tjänster som AliExpress och TEMU och gjort för kinesiska bolag.