Bild: Pixabay

Varför många i Kina använder VPN

OBS: Texten presenteras av Linkeando Ideas

Virtuella privata nätverk (VPN) används av människor över hela världen för att skydda sina länkar till internet. Säkerheten hindrar nyfikna ögon från att se vad du gör, så att du kan surfa på nätet mer privat.
 
Dessutom kan en VPN ändra din riktiga IP-adress med en från ett annat område, vilket ger dig tillgång till innehåll som du inte skulle kunna få annars, vilket är högst relevant i länder där det innehåll du ser är reglerat.

Olika användning i olika länder

När världen blir mer sammanlänkad behöver människor mer säkerhet och trygghet online. Virtuella privata nätverk ger människor ett sätt att hålla sitt onlinebeteende säkert, oavsett om de vill se innehåll som är blockerat eller bara hålla sin webbhistorik privat.
 
Den vanligaste anledningen till att människor runt om i världen använder ett VPN så som VPNpro är för onlinesäkerhet, följt av att titta på material som är blockerat och integritet online. Detta visar att människor blir mer medvetna om riskerna med att använda internet utan skydd och vidtar åtgärder för att hålla sig säkra.
 
År 2025 beräknas den globala VPN-marknaden vara värd 35,73 miljarder dollar, vilket visar hur populära dessa tjänster är.
 
Även om Kina har fler VPN-användare än något annat land med ca 42 miljoner användare, så ligger USA tätt efter med 28 miljoner VPN-användare. Detta beror troligen på att de flesta människor i Kina använder VPN för att komma åt webbplatser och innehåll som är förbjudet för de att se, medan VPN i USA oftare används för att skydda sin privata information online eller att se utbud från andra länder på streamingtjänster.

Hur en VPN fungerar

En VPN fungerar genom att dirigera en enhets internetanslutning via en privat tjänst snarare än användarens vanliga internetleverantör (ISP). VPN fungerar som en mellanhand mellan att användaren kommer online och ansluter till internet genom att dölja sin IP-adress.
 
Att använda ett VPN skapar en privat, krypterad tunnel genom vilken en användares enhet kan komma åt internet samtidigt som den döljer sin personliga information, plats och annan data. All nätverkstrafik skickas via en säker anslutning via VPN. Detta innebär att all data som överförs till internet omdirigeras till VPN snarare än från användarens dator.
 
När användaren ansluter till webben med sitt VPN, skickar deras dator information till webbplatser via den krypterade anslutningen som skapas av VPN. VPN vidarebefordrar sedan begäran och skickar ett svar från den begärda webbplatsen tillbaka till anslutningen.
 
En VPN fungerar baserat på kryptering, vilket döljer den sanna betydelsen av information. Detta säkerställer att data inte kan läsas om inte någon låser upp den med ett lösenord, känt som en krypteringsnyckel. När du använder ett VPN är krypteringsnyckeln som skyddar en användares data och webbaktivitet endast känd av deras egna enhet och VPN-servern.
 
VPN-tjänster använder olika typer av krypteringsprocesser, men kryptering, i ett nötskal, skapar vanligtvis en säker tunnel där användarens data kodas. Data krypteras till oläsbar kod när den rör sig mellan användarens dator och VPN-servern. Enheten ansluter till det lokala nätverk som VPN är ansluten till, vilket maskerar användarens IP-adress som tillhörande en server från VPN-leverantören.