Är Kina en blivande stornation inom hästkapplöpning?

OBS: Texten publiceras i samarbete med JSDigital

I Kina kan politiska beslut om utveckling investeringar leda till att olika verksamheter får helt nya förutsättningar. Här kommer vi att titta på hur det kommer sig att hästsport är ett område där det kan komma att ske en snabb utveckling.

Hästsport och uppvisningar har lång tradition i Kina

Hästkapplöpning har haft en viktig roll i Kinas historia och kultur. Hästar var inte bara användbara för transport, handel, krig och jordbruk, utan också för sport och nöje.

Precis som i många andra kulturer var hästkapplöpning en populär aktivitet i de högre samhällsskikten. Det var ofta de kinesiska kejsarna och aristokratin, som höll stora tävlingar och festivaler för att visa upp sina hästar och ryttare. Hästkapplöpning var också ett sätt att främja social sammanhållning och lojalitet, eftersom olika regioner, klaner och etniska grupper tävlade mot varandra i en anda av vänskaplig konkurrens. Hästkapplöpning kan vara ett sätt att bevara traditionella hästraser och kunskapen hur man traditionellt har ridit i Kina.

Hästen är en viktig symbol

Hästkapplöpning har också påverkat den kinesiska konsten, litteraturen och filosofin. Många kända kinesiska konstnärer har avbildat hästar och hästkapplöpningar i sina målningar, skulpturer och keramik. Hästar symboliserade styrka, frihet och skönhet i den kinesiska kulturen. De förekommer också ofta i den kinesiska poesin. Till exempel skrev den berömda poeten Li Bai flera dikter om hästar och hästkapplöpningar under Tangdynastin.

Hästar var också viktiga för den daoistiska filosofin, som betonade harmonin mellan människa och natur. Daoismen lärde ut att människan borde följa dao, den naturliga ordningen i universum, som liknades vid hästens rytmiska löpsteg. Det är viktigt för Kinas att vara ett land med djupa historiska och kulturella rötter. Eftersom hästen, som vi har visat, haft en central betydelse är det inte så konstigt att Kina nu satsar på att flytta fram sina positioner inom hästsport. Inte minst trav är otroligt populärt världen över och Kina har visat att de vill etablera sig som en nation att räkna med inom trav.

Travsport har länge varit förbjudet

Travsport har varit förbjudet i Kina sedan 1949, eftersom det spelades om pengar. Något som man ville stävja i den kinesiska folkrepubliken. Men på senare år har Kina skapat öppningar för trav- och galoppsport, just för att det anses vara en del av Kinas kulturella och ekonomiska utveckling. Att genom idrotten delta på den internationella arenan är att visa upp landet i ett positivt sammanhang.

Spel på hästar kan driva på utvecklingen

En av anledningarna till att travsport är populärt idag är att det är att det bettas mycket på hästsport. Något som vi tror skulle gagna kinesisk travsport är om förbudet mot spel om pengar i samband med travtävlingar sågs över. Idag finns det travtävlingar i Kina men för att intresset för dem ska växa, inte minst internationellt, behövs det fler möjligheter till spel som involverar kinesiska ekipage. Pengarna som omsätts på betting kommer, i de länder där det i är tillåtet, travsporten till gagn och kan leda till att avel och träning av tävlingshästar får mer resurser. TravTillsammans.se är sida för dig som är intresserad av trav och vill vara från början, om bestämmelserna kring betting på hästkapplöpning i Kina förändras.

Möjligheterna finns där, men utvecklingen kan ta tid

Att Kina satsar på hästkapplöpning är ett faktum. Travhästar har köpts in från Frankrike för att stärka inhemska avelsprogram och flera travbanor har byggts. Kina har, när det gäller flera andra sporter, visat att de verkligen kan åstadkomma mycket när rätt beslut väl är tagna. Men det är ingen garant för att kinesiska hästar snart kommer att kunna tävla med de bästa hästarna från Europa och USA. Det här är en process som kan ta tid. Men framtiden ser spännande ut för alla som gillar hästsport.