Diplomatiska charmoffensiver till trots så har bilden av Kina och Xi Jinping försämrats betydligt i omvärlden på senare år - särskilt negativ har förändringen varit i Indien. (Bild: Kremlin.ru, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons)

Omvärldens syn på Kina och Xi Jinping mer negativ än någonsin

28 juli, 2023

Aldrig i modern tid har omvärlden haft en mer negativ syn på Kina eller ett lägre förtroende för Xi Jinping. I alla fall inte om man får tro den årliga undersökningen från tankesmedjan PEW Research, som bygger 30 000 svaranden i 24 länder världen över.

Av de svarande hade 67 procent en negativ bild av Kina, medan 28 procent ser positivt på landet:

I de allra flesta av länderna är synen på Kina nu sämre än någon under de två årtiondena som PEW Research har utfört denna undersökning.

Förvisso omfattar undersökningen till största del västerländska demokratier som tillhör den rika världen. Länder som sticker ut genom en positiv syn på Kina hittas främst söder om Sahara i form av Kenya och Nigeria, samt Indonesien där bara en fjärdedel ser negativt på landet.

Men även i länder som Sydafrika och Mexico har Kinas omdöme försämrats betydligt på senare år. Allra störst negativ förändring märks i Indien och Brasilien:

Sverige ligger i topp vad gäller negativ syn på Kina, efter Japan och Australien. Noterbart är dock att bilden av Kina inte har försämrats särskilt mycket i Sverige på senare, eftersom den redan varit dålig en längre tid.

Som kan ses av grafiken ovan så hade 85 procent av svenskarna redan 2020 en negativ bild av Kina, vilket är samma andel som i dag med minimala rörelser de två åren däremellan.

Detta visar för övrigt hur diametralt felaktig en omtalad artikel i Foreign Policy av de svenska forskarna Frida Stranne och Trita Parsi med rubriken ”Sweden Is the Land of Ikea, ABBA—and China Hawks” är – tesen där var att Sverige gått in i ett hysteriskt tillstånd gentemot Kina efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Det finns dock andra tecken på att Kinas stöd för Putins krig kan ha haft negativa konsekvenser. Exempelvis att andelen polacker som nu ser negativt på landet ökade med tolv procentenheter från i fjol – sammantaget har antalet invånare i Polen med en negativ bild på Kina ökat från 29 till 67 procent på bara sex år.

Stödet för Putin kan sannolikt även haft negativ påverkan för Xi Jinpings image, som också den är sämre än i någon av tidigare motsvarande undersökningar av PEW Research. Hela tre fjärdedelar av de tillfrågade saknar nu förtroende för den kinesiska ledaren i globala frågor:

Även här är det länder söder som Sahara som – tillsammans med främst Indonesien – har störst förtroende för Xi.

Och även här har den negativa förändringen sedan förra mättillfället varit störst i Indien med hela 21 procentenheter, samt i Brasilien tillsammans med Mexico – låt vara att senaste gången dessa länder omfattades av undersökningen var 2019.

I USA är det endast sju procent som har förtroende för Kinas ledare, medan andelen i Sverige är tolv procent och i ytterligare en handfull länder lika lågt eller ännu lägre.

Inte hel överraskande framträder en liknande bild angående frågan huruvida Kina bidrar till fred och säkerhet internationellt:

Andra saker värda att uppmärksamma i undersökningen – vars resultat presenterades i går – är att 50 procent av alla amerikaner nu ser Kina som det största hotet mot USA jämfört med de bara 17 procent som svarade Ryssland, brinnande krig i Ukraina till trots.

Vidare märks en stor skillnad i synen på Kinas ekonomi. I flera länder har andelen invånare som ser USA som världens ledande ekonomiska makt ökat på bekostnad av Kina:

Sammantaget ansåg 42 procent av de svarande att USA är världens ledande ekonomiska makt, jämfört med 33 procent för Kina.

Detta är en utveckling som kan kopplas samman med Kinas nolltolerans mot Covid-19, och den rad av ekonomiska utmaningar som skapar orosmoln kring tillväxten även efter att nolltoleransen övergetts.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 764 andra, prenumerera du med.

Translate article

Go toTop