Kinas före detta utrikesminister Qin Gang till vänster, i en bild från tidigare i år tillsammans med Wang Yi som i dag på nytt blev utrikesminister efter att Qin varit spårlöst försvunnen i en månad. (Bild: Kremlin.ru, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons)

Kinas utrikesminister avsatt efter att ha varit försvunnen i en månad

I dag var det exakt en månad sedan som Kinas utrikesminister Qin Gang plötsligt försvann från offentligheten. I dag sammanträdde även den nationella folkkongressens ständiga utskott, vilket är det utskott som meddelar de personalförändringar som sker bland ministrar och statsråd mellan det kinesiska parlamentets sammanträden varje vår.

I så gott som alla världens större ekonomier skulle en månads frånvaro av utrikesministern tvinga fram såväl en förklaring från regeringen som en diskussion om ersättare. Det vore exempelvis svårt att föreställa sig Antony Blinken eller Tobias Billström bara försvinna från jordens yta i en månad, samtidigt som alla medier och landets övriga politiker låtsas som att är i sin ordning.

Men i det kinesiska systemet är alla utanför den direkta maktcirkeln förvisade till gissningslekar. Som jag skrev i Kinamedia nyhetsbrev #176 för en dryg vecka sedan, så har Qin Gang vare sig setts till eller hörts av sedan han den 25 juni träffade Rysslands vice utrikesminister i Peking i samband med Wagnerupproret.

Och efter att den nationella folkkongressen ständiga utskott sammanträtt i dag blev situationen om möjligt ännu mer förvirrande. Efter mötet meddelades att Kinas toppdiplomat Wang Yi nu blir utrikesminister på nytt, samtidigt som Qin Gang får behålla sin post som statsråd även fast han alltså inte längre är minister.

Ingen anledning gavs till ommöbleringen och ingenting nytt framkom heller angående Qin Gangs status:

För tydlighetens skull så tog Qin Gang över posten som utrikesminister från Wang Yi i december i fjol, medan Wang Yi månaden därpå blev befordrad till ordförande för kommunistpartiets kommission för utrikespolitiska frågor.

I det kinesiska politiska systemet är inte utrikesministern landets toppdiplomat, då denne formellt tillhör den så kallade civila regeringen. I den parallella maktstruktur som existerar i Kina har ordföranden i kommunistpartiets olika kommissioner en högre ranking än landets ministrar.

Nu kommer alltså Wang Yi formellt att ta över rollen även som utrikesminister, en position som han under Qin Gangs frånvaro fyllt under bland annat Aseans möte för regionens utrikesministrar för en dryg vecka sedan.

Till början förklarade det kinesiska utrikesministeriet Qin Gangs frånvaro med hälsoskäl. Det ryktades bland annat om att han fått Covid-19. Men i takt med att frånvaron drog ut på tiden så tilltog tvivlen kring sjukdom som anledning – särskilt med tanke på de vaccin och den vård en tjänsteman i hans position har tillgång till.

Lägg därtill att Qin endast är 57 år gammal, vilket är att klassa som en duvunge inom kinesisk toppolitik.

När utländska reportrar frågade om Qin Gangs status vid reguljära pressträffar med utrikesministeriets talespersoner, sades det så sent som 11 juli att han led ”en fysisk åkomma”. Men bara en knapp vecka senare, den 17 juli, sade samma taleskvinna att hon inte har någon information alls att erbjuda i frågan.

Kinesiska myndigheter pratar ogärna om enskilda politikers hälsotillstånd; ett ämne som i diktaturer ofta förknippas med personlig svaghet. Detta har i sin tur gett upphov till en rad spekulationer kring Qin Gangs öde.

Att han på något vis skulle ha utmanat Xi Jinping om makten förefaller osannolikt, då Qin Gang stod den kinesiska ledaren mycket nära. Dock är det troligt att flera tjänstemän inom utrikesministeriet eller andra delar av Kinas byråkrati var svartsjuka på hans kometkarriär.

57 år är som sagt en låg ålder för en kinesisk minister. Qin Gang steg snabbt i graderna från kinesisk ambassadör till utrikesminister, vilket kan kopplas till hans nära relation med Xi Jinping.

I kombination med de osympatiska drag som ofta tillskrivits Qin Gangs ledarstil så fanns det säkerligen flera kollegor beredda att angripa hans eventuella sårbara punkter. Som exempelvis den utomäktenskapliga affär som den redan gifte Qin ryktas ha haft med tv-profilen Fu Xiaotian som är baserad i USA och intervjuade honom under tiden som ambassadör i Washington.

Som av en händelse födde Fu ett barn nio månader efter att hon först träffat Qin. Hon har sedan postat flera bilder av barnet på sociala medier tillsammans med flera familjemedlemmar – men aldrig namngett någon far.

Vidare har hon hållit kontakten med Qin Gang, och uppges ha flugit mellan USA och Kina i privatjet samt bo i en villa i Kalifornien som är mycket dyrare än vad någon med hennes inkomst kan ha råd med.

Som lök på laxen har barnet i fråga rätt till amerikanskt medborgarskap eftersom födseln ägde rum i USA. Något som inte skulle passa särskilt bra med Qin Gangs arbetsuppgifter som kinesisk utrikesminister.

Denna situation kan ha skapat påtryckningar mot Xi Jinping att ta ifrån sin skyddsling den utrikesministerpost som han tilldelades för bara ett drygt kvartal sedan – något som bland annat The Economist påpekar samtidigt skulle kunna skada Xis prestige:

More importantly, when Chinese insiders assess an office-holder’s clout, they look at not just that one individual but all his or her patrons and allies and even family members, as if connections can be glimpsed like a spectral halo of influence. In Mr Qin’s case, his absence is a big deal because he is seen as Mr Xi’s protégé. Provoking envy as he rose, Mr Qin was fast-tracked to ministerial rank and into the party’s central committee in 2022, not long after being made a vice-foreign minister and ambassador to Washington. In Beijing, that ascension is linked to Mr Qin’s stint as head of diplomatic protocol from 2014 to 2017, which involved lots of contact with Mr Xi.

Möjligtvis är de nära banden med Xi Jinping anledningen till att Qin Gang får vara kvar som statsråd; en fullständig utrensning riskerar tolkas som ett svaghetstecken för Xi.

Det enda som Qin Gangs öde med säkerhet visar är hur dunkelt det kinesiska politiska systemet fortfarande är – samt hur transparensen inom detsamma förvärrats ytterligare under Xi Jinping, då ingen information alls läckt ut om saken under den månad utrikesministern varit som bortblåst från jordens yta.