Bild: Pexels

Övervikt blir allt vanligare bland barnen i Kina

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Bazoom

Orsakerna till den bekymmersamma ökningen av barnfetma kan vara många men det finns några tydliga fakta som vi bör ta hänsyn till. För det första så har den kinesiska matkulturen förskjutits mot mer bearbetade livsmedel med högt socker- och saltinnehåll. Dessutom har en stillasittande livsstil blivit alltmer utbredd bland unga i Kina vilket ökar riskerna. Vi måste agera nu och uppmuntra barnen att välja hälsosammare alternativ när det gäller matval och samtidigt uppmuntra dem att röra på sig mer!

Kina drabbas – Övervikt hos barn är ett växande problem

Kina har drabbats av ett växande problem med övervikt hos barn. Det är en allvarlig situation som kräver omedelbar uppmärksamhet från regeringen och samhället. För att förhindra att detta problem fortsätter att växa måste vi ta itu med orsakerna till övervikt hos barn. En av de största orsakerna är brist på motion och rörelse.

Barn som inte får tillräcklig motion tenderar att lida av övervikt eftersom de inte bränner några kalorier. För att motverka detta bör föräldrar se till att deras barn har en aktiv livsstil genom att delta i olika typer av sport och lek.

Kina har bra rådgivande program som ger tips och idéer liknande den hjälp vi kan hitta i Sverige exempelvis från Viktochkost.se och det finns också andra saker som kan göras såsom att begränsa antalet snacks som barnen äter, minska salt-och sockermängden i matlagningen, undvika godis och andra onyttiga livsmedel samt se till att de får en balanserad kost med mycket frukt och grönsaker. Genom dessa åtgärder kan vi minska risken för övervikt hos barn i Kina.

Vilka möjligheter finns för Kina att bekämpa överviktens hot mot hälsan?

Kina har tagit stora steg för att bekämpa överviktens hot mot hälsan. Regeringen har infört nationella riktlinjer som syftar till att minska konsumtionen av onyttig mat och det finns också ett antal program som syftar till att öka medvetenheten om hälsofrågor inklusive övervikt. Dessa program uppmuntrar människor att äta en balanserad kost och motionera regelbundet.

Regeringen har också infört skattesystem som gynnar de som väljer hälsosamma alternativ såsom lågfettprodukter och naturliga livsmedel. De har infört lagar och regler som syftar till att begränsa tobaksanvändning, öka motion och förbättra kostvanor.

Regeringen har också skapat program som syftar till att uppmuntra människor att äta mer frukt och grönsaker, minska saltintaget och undvika fet mat. Genom dessa initiativ hoppas regeringen att minska antalet hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och andra sjukdomar som orsakas av ohälsosamma livsstilar.

Genom att stödja en hälsosam livsstil hoppas Kinas regering att förbättra folkhälsan i landet samtidigt som man minskar de ekonomiska kostnaderna för vård av sjukdomar orsakade av ohälsosamma vanor.