Sedan det står klart att ett kinesiskt företag ska investera miljarder i en batterifabrik i Toreboda, är man vid Timrås kommunhus av uppfattningen att den allmänna bilden av Kina "präglas av okunskap och berörningsskräck". (Bild: MR.Thomas, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons)

Timrå kommun: ”Bilden av Kina präglas av okunskap och beröringsskräck”

Texten har uppdaterats 6 maj, se tillägg längst ner.

Samma vecka som Volvo Cars meddelar att 1 300 jobb svenska jobb försvinner, så offentliggörs en satsning av en annan kinesisk aktör som ska ge 1 900 jobb i Timrå kommun.

Detta genom en ny batterifabrik i Torsboda där Shanghai-baserade företaget Putailai ska investera cirka tretton miljarder kronor.

I tider då kinesiska investeringar – i synnerhet inom teknologi och infrastruktur – blir alltmer kontroversiella, så märks det tydlig att lokala politiker och näringslivsföreträdare förberett sig på att även denna affär kommer ifrågasättas.

Till Västerbottens-Kuriren säger Timrås kommunalråd Stefan Dalin (S) att Putailai är privatägt och inte statligt, och uppger att han ”inte ser problemen” med investeringen.

När SVT under gårdagen frågade Sundsvalls kommunalråd Niklas Säwén (S), blev svaret att han förvisso förstår de frågor och funderingar som kan uppstå kring ett kinesisktägt bolag, men understryker att Putailai är ett privatägt kinesiskt bolag.

Oppositionsrådet Alicja Kapica (M), säger i samma inslag att det inte alls finns någon anledning att vara särskilt noggrann bara för att det handlar kinesisk investering.

Christian Söderberg, vd för Torsboda Industrial Park, framhöll likaledes i en intervju med P4 Västernorrland att företaget som investerar är börsnoterat i Shanghai.

Som om det nu skulle spela någon roll. Andra noterade bolag i Shanghai innefattar Bank of China, PetroChina och China Railway Construction. Ingen seriös bedömare skulle argumentera för att deras börsnotering minskar den kinesiska statens inflytande över dem.

Dessutom har Putailais ordförande Feng Liang en mångårig bakgrund inom investeringsbolaget Citic Group, Kinas största statliga konglomerat, bland annat som assistent till företagets ordförande.

Så de trötta försvarstalen om att Putailai är privatägt – vilket känns igen från diskussionen kring Huawei – är ingenting annat än rent nonsens.

Men då tusentals jobb står på spel är lokala tjänstemän beredda att gå ännu längre för att stävja oron kring kinesiska bolag. Detta märktes tydligt i ett dokument med titeln ”Etablering Torsboda: Budskap – frågor & svar” som Timrå kommuns kommunikationsavdelning under gårdagen skickade ut till anställda.

Kinamedia har tagit del av dokumentet, som är fyllt med talpunkter om hur kinesisk teknik inom batteriindustrin ligger 10-15 år före Sverige, samt att det finns en bristande kunskap kring olika former av investeringar från Kina, som bidrar till vår utveckling genom innovation och arbetstillfällen.

Under rubriken ”Allmän fakta om kinesiskt ägda bolag” finns vidare en särskilt intressant punkt:

Den allmänna bilden av Kina präglas av okunskap och beröringsskräck därför är det viktigt att vi utifrån fakta tillsammans börjar föra våra diskussioner, här har de svenska medierna en stor roll.

Timrå kommun uppmanar nu alltså att ”utifrån fakta” börja diskutera den allmänna bilden av Kina, med målsättningen att landet ska skildras mer positivt i svenska medier.

Vips, så enkelt det fortfarande är att få svenska tjänsteman att vända bort blicken från övergrepp och omfamna auktoritära stater för några miljarder i investeringar och ett par tusen arbetstillfällen.

UPPDATERING:

Efter att ha kontaktat Timrå kommun, kontaktades Kinamedia i sin tur av den person som är ansvarig för punktlistan ”Allmän fakta om kinesiskt ägda bolag”. Vederbörande är projektledare för Sundsvalls kommun inom ramen för Putailais etablering i Timrå.

Punktlistan beskrivs som ”en kort sammanfattning från ett långt föredrag av den i Sverige välkände Kinaexperten Frederic Cho” i Sundsvall i slutet av april. Projektledaren säger sig förstå att ”beröringsskräck” kan låta brutalt och har nu ändrat på den formuleringen.

Snarare än ett dokument som endast Timrå kommun står bakom, så beskrivs dokumentet som ”upprättat av Torsboda Industrial Park tillsammans med kommunerna Sundsvall, Timrå och Härnösand för spridning till medarbetare.”