Hongkongs flygplats, där en av stadens invånare nyligen arresterades då hon kom tillbaka från sina studier i Japan, där hon även postat inlägg på sociala medier till stöd för stadens demokratirörelse. (Bild: Mk2010, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

Första arresteringen med Hongkongs säkerhetslag för ”brott” utomlands

27 april, 2023

Det har i veckan blivit känt hur en student från Hongkong arresterades när hon återvände hem från studierna i Japan för att förnya sina id-handlingar. Den 23-åriga kvinnan är misstänkt för uppvigling till secession enligt Hongkongs nationella säkerhetslag, då hon under sin tid i Japan postat inlägg på sociala medier i stöd för stadens demokratirörelse.

Sedan den kontroversiella säkerhetslagen infördes via dekret sommaren 2020 så har över 200 personer arresterats i enlighet med lagen och 140 stycken åtalats. Detta fall utgör dock en ny upptrappning av implementeringen, då det är första gången som någon arresteras på grund av handlingar som utförts utomlands.

I juli 2020 skrev jag här på Kinamedia om klausulen i den nya säkerhetslagen som innebär att den gäller även utomlands, närmare bestämt för misstänkta brott som utförs utanför staden även av personer som inte är invånare i staden.

Kort sagt så är säkerhetslagens ambition att göra all aktivism eller alla handlingar som går emot Kinas intressen olagliga, oavsett var de utförs och av vem. Redan senare samma år försökte Hongkongs polis exempelvis få polisen i Danmark att utlämna två stycken danska parlamentariker som hjälpt en kollega i Hongkong att lämna staden.

Medan man inte kunde lägga vantarna på utländska parlamentariker, så stod det Hongkongs polis fritt att arrestera den hemkommande studenten. Enligt uppgift har myndigheterna nu konfiskerat hennes pass, vilket omöjliggör gör henne att åka tillbaka till Japan för att slutföra de studier hon där påbörjade 2019.

Bland annat aktivister som Deutsche Welle intervjuar framhåller hur arresteringen är ett försök att expandera räckvidden för den nationella säkerhetslagen och därmed öka självcensuren bland invånare i Hongkong som bor eller studerar utomlands:

”Authorities in Hong Kong are trying to discipline Hong Kong people living abroad, letting them know that Big Brother is still watching them even when they are in other countries,” said Sunny Cheung, an exiled Hong Kong activist and a non-resident fellow at the Pacific Forum.

(…)

Cheung from the Pacific Forum told DW that the case shows Hong Kong’s ”surveillance network and transnational repression are real.”

Medan protestaktiviteter i princip redan helt försvunnit från Hongkongs gator, så vittnar samma aktivist om hur även antalet deltagare vid demonstrationer eller evenemang utomlands har minskat betydligt efter att den nationella säkerhetslagen infördes.

När hennes organisation nyligen anordnade ett möte med över 100 personer från Hongkong i USA, så skedde det bakom stängda dörrar utan att platsen offentliggjordes på förhand. Efteråt var man noga med att sopa igen alla spår kring deltagarnas identiteter.

Patrick Poon, tidigare vid Amnesty International i Hongkong och nu gästforskare vid University of Tokyo, säger till Deutsche Welle att man inte kan vara säker på hur myndigheterna följer aktiviteter och kommentarer utomlands från Hongkongs invånare, men att detta fall även kan få personer som inte är särskilt politiskt aktiva att bli oroade.

I förlängningen riskerar fallet även påverka många av Hongkongs invånares vilja att återvända hem igen, då inlägg på sociala medier är nog för att bli arresterad.

Och liksom i Kina, så är åtal nu i det närmaste att likställa med fällande dom. För en vecka sedan hyllade Hongkongs nya regeringschef John Lee den nationella säkerhetslagens effektivitet, med anledning att 100 procent av de åtalade har dömts som skyldiga.

Eftersom Hongkongs myndigheter tidigare fängslat utländska medborgare i samband med stadens proteströrelse, och den nationella säkerhetslagen även gäller utlänningar, så är det ingen som med säkerhet är befriad från samma risker.

Samtidigt som implementeringen av Hongkongs nationella säkerhetslag nu expanderar till inlägg på sociala medier gjorda i utlandet, så röstade det kinesiska parlament i går genom ett lagförslag om en uppdatering av Kinas lagstiftning kring kontraspionage.

Uppdateringarna innebär att definitionen av spionverksamhet utökas och all överföring av material som faller under det bredda begreppet ”nationell säkerhet” innefattas av lagen.

Lagändringarna fick bland annat Amerikanska handelskammaren i Kina att uttrycka ”stor oro” kring säkerheten för deras personal med familjer, särskilt i ljuset av flera fall av frihetsberövan av utländska medborgare på senare tid.

Nästa upplaga av Kinamedia nyhetsbrev går på måndag närmare in på detaljerna och betydelsen av dessa laguppdateringar, som börjar gälla redan 1 maj.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.